Levercystor

Jag har just fått besked om att de har hittat cystliknande förändringar i lever och njurar. Vad menas med det? Är de cystor eller är det ett cancerbesked?

Både lever- och njurcystor är mycket vanliga och helt ofarliga. Det finns cancertumörer med inslag av cystförändringar men oftast är dessa lätta att skilja åt.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett