Oral kontrast inför CT

Fråga Jag undrar hur mycket mindre en patient som har stomi får dricka  inför en ct undersökning. När vi tex utför bukundersökning ber vi patienterna dricka 1,5 L vatten 1,5 timme innan undersökning. Jag tror att stomi patienterna endast får dricka 0,5 L men är inte säker.

Svar Våra ”normala” bukpatienter dricker 1 liter kontrastblandning.
Tidbokade patienter dricker under 1 timme. Patienter inlagda på lasarettet dricker samma mängd under 1,5 tim.
Pat. med iliostomi dricker 500ml under samma tid som ovan. Pat. med simoideostomi dricker full (normal) mängd och samma tid.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR lever

Fråga Har tid för magnetkamera undersökninga av levern och kommer att få kontrast. Jag har förmodligen en diagnos Coroli.  Hur får man kontrasten, går det utan ? Är rädd för kontrasten!

Svar Caroli syndrom är en ovanlig medfödd åkomma där lever- och gallgångarna oftast är eller blir kraftigt dilaterade. Undersökningen med MR är för att säkerställa diagnosen och fastställa att ingen annan bakomliggande patologi (sjukdom) orsakar de vidgade gallvägarna.

Hur en MR av levern görs kan skilja sig mellan sjukhus. Vissa sjukhus kör MR av gallvägarna utan kontrast medan andra kör en komplett undersökning med kontrast. ”När man ändå håller på” … så att säga.
Fördelen då blir ju att om det visar sig föreligga annan patologi, som orsakar de vidgade gallvägarna, så har man redan gjort en ”komplett” MR- undersökning. Görs undersökningen från början utan kontrast behöver man kanske komplettera denna senare med en kontrastundersökning.
Nackdelen kan vara, som med all annan kontrast,  att biverkningar kan uppstå till följd av kontrastinjektionen i blodbanan. Dessa får dock anses förekomma mer sällan om man är varsam för de indikationer som bör observeras innan användandet av kontrastmedel (allergi, astma, dålig njurfunktion, hjärtsvikt, mm.).

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kontrast och medicin

Fråga Jag gjorde en hjärnröntgen igår, dom sprutade in kontrastmedel i blodet.
Hur länge sitter detta kvar i min kropp? Vilka läkemedel får ja inte använda samma dag/dagen efter?

Svar Den kontrast man får i blodet vid vissa undersökningar försvinner ut ur kroppen nästan omgående. Denna kontrast försvinner ur kroppen med urinen.
Kontrasten har en halveringstid på 2 timmar. Detta betyder att efter 2 timmar har hälften av all kontrast du fått insprutat i blodet försvunnit ut med urinen. Normalt finns inga rester kvar i kroppen av kontrasten efter 24 timmar. Det är därför viktigt att du som patient dricker mycket de närmaste timmarna efter en undersökning med kontrastmedel.

Det finns endast några typer av medicin man måste göra ett kortare uppehåll med efter att ha fått intravenöst kontrastmedel. Dessa är medicin mot diabetes som innehåller Metformin.
Denna medicinering ska man göra ett uppehåll med under 48 timmar. Innan man på nytt påbörjar medicineringen med Metforminpreparatet ska ett blodprov tas.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Reaktion på kontrast

Fråga Skall i dagarna göra en CT bröstkorg på grund av misstanke om förträngning i kranskärlen. Har vid en tidigare röntgenundersökning reagerat allergiskt på kontrasten. Är nu jätteorolig för reaktion fast jag premedicineras 1 dygn före, med Betapred och Tavegyl. Kan jag ändå få en reaktion? Kan man bli manisk/psykotisk av Betapred?

Svar Beroende på hur din tidigare reaktion av kontrastmedlet varit har man olika grader av beredskap inför ev. kommande undersökningar.
Vid tidigare lättare reaktioner, så som mindre utslag (urtikaria) och illamående, brukar den premedicinering man ger innan undersökningen normalt räcka. Detta gäller i dom flesta fallen. Dock kan trots allt lättare reaktioner uppkomma, av olika genes, trots premedicineringen. Dessa brukar (ska) dock inte bli av svårare karaktär. Vid de enstaka fallen där reaktion uppkommit, trots premedicinering, har detta oftast då varit i form av lätt illamående, mindre hudutslag….
Vid de fall där patienten har haft tidigare svårare reaktioner på kontrasten har vi alltid starkt höjd beredskap. Likaså finns möjlighet för sjukhusbunden övervakning efter undersökningen. Om det finns alternativ likvärdig  undersökningsmetod väljs denna först för att på så sätt undgå bruket av kontrastmedel.

Liksom alla läkemedel kan även Betapred ha biverkningar. Dessa är dock beskedliga vid det enstaka tillfället denna medicin användes inför röntgen med kontrastmedel. Ev. biverkningar av detta kortisonpreparat är främst behängt vid långvarigt bruk (enl. FASS).

Vi kan aldrig lämna garantier för att man inte får någon reaktion på kontrastmedlet. Oavsett tidigare händelser eller inte. Detta är individuellt och kan inträffa… fast än det sker mycket sällan om man inte har några ”starkare” riskfaktorer.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kontrastmedel

Fråga Ska kontraströntgas efter ett njurstensanfall. Undrar om det kan vara ärftligt med allergisk reaktion av jodet. Min pappa blev väldigt sjuk, hans hjärta stannade efter en sådan röntgen.
Det är minst 20 år sedan. Men jag minns det som väldigt skrämmande.

Svar Nu vet vi inte vad din pappa gjorde för typ av undersökningen. Vilken sort, var och hur kontrasten gavs då.
Det går inte att jämföra tidigare (20-25år) sorters kontrastmedel med dagens trots liknande egenskaper vad gäller för röntgenbilden. Dåtidens kontrastmedel kunde vara en obehaglig och smärtsam upplevelse för patienten.
Dagens kontrastmedel har sk. isoosmolära eller låga osmotiska egenskaper. Dvs. dom håller nästan samma koncentration (isoton) som blod och drar inte till sig vätska från omgivande organ genom blodkärlens väggar.

Dagens kontrastmedel ger väldigt sällan några direkta allergiska reaktioner. All röntgenpersonal är väldigt insatta i ev. kontraindikationer (mot användande) för kontrastmedel.
Om man vet att man  har någon svårare astma eller matallergi mot jodrik mat (jordgubbar, skaldjur, rödbetor, etc) ska man uppge detta så medicinering mot ev. allergireaktion göres innan kontrastinjektionen. Andra kontraindikationer är t.ex. nedsatt njur- eller leverfunktion (kroppen gör sig av med kontrasten via urinen).

Vid kontrastinjektionen känner man oftast av en snabbt övergående värmekänsla. Detta är dock helt normalt med dagens kontrastmedel och upplevs oftast lindrigt. Några andra obehag ska normalt inte uppträda…

Svarat av K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Graviditet och kontrast

Fråga Skall göra en DT av huvudet i eftermiddag. Jag och min sambo skall försöka skaffa barn. Jag tror min ägglossning är idag. Finns det någon risk att ett framtida foster kan ta skada av ev. kontrastmedel vid DT, om vi har sex ikväll? Försvinner kontrastmedlet efter 24h? Bör vi vänta till nästa månads ägglossning medtanke på kontrastmedlet? Om möjligt önskas snabbt svar.

Svar Det finns inga negativa effekter för fertiliteten eller en ev. kommande graviditet. Påverkan på ett ägg under ägglossningen är obefintligt då ägget de första dagarna inte är permanent fäst vid någon slemhinna och därför inte har någon direkt blodutbyte med moderns blod.
Kontrasten har en halveringstid på 2 timmar och efter 24 timmar har all kontrast normalt gått ur kroppen via urinen.

Så… det finns inget hinder för att försöka bli gravid!

Svarat av K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Reagera av CT

Fråga Jag har fått hjärnan undersökt med datortomograf. Under undersökningen, precis när bilderna togs, kände jag av en mycket obehaglig, stramande/domnande, ”surrande” och liksom ”värmande” känsla igenom överkroppen och huvudet. Blev chockad över detta, eftersom jag förväntade mig att inte känna någonting. Efteråt kändes det jättekonstigt i huvudet och i lungorna, och jag behövde hosta för att det liksom ”pirrade” i lungorna. Känslan av stramande och obehag sitter i fortfarande, efter några dagar. Vad kan det bero på? Är det vanligt att man känner av/reagerar på röntgenstrålning?

Svar Man reagerar inte på något sätt så av röntgenbestrålningen!

Du har förmodligen fått kontrastmedel i samband med CT-undersökningen av hjärnan. Av kontrastmedlet kan man uppleva värmekänsla i hals och övriga kroppen just i det ögonblicket kontrasten sprutas in. Vissa kan även känna en konstig (järn-)smak i munnen. Dessa fenomen bör/ska vara relativt snabbt övergående om man inte upplever någon form av allergi mot kontrastmedlet.
Detta borde röntgenpersonalen upplyst dig om innan undersökning ….

Reagerar man med utslag, andnöd kräkningar, yrsel, skakningar efter ha lämnat röntgenavdelningen ska man omedelbart kontakta sjukhuset igen. Viss reagens mot kontrastmedlet vid allergi kan även komma först efter någon dag. Dessa obehag ska dock vara övergående inom någon dag. Om inte bör kontakt tas med sjukhuset.

Detta måste du uppge för din doktor/vårdpersonal om du i framtiden kommer att undersökas med kontrastmedel.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ögonbesvär av MR

Fråga Min systerdotter som är 6 år har idag gjort en magnetröntgen av huvudet. Nu när hon kom hem rinner ögonen och hon måste ha solglasögon i ett mörkt rum ändå är det för ljust. Vad har de gjort? Har de förstört ögonen på henne?

Svar Det du beskriver är en typ av allergisk reaktion/biverkning av kontrastmedlet som förmodligen användes vid MR-undersökningen. Ett ökat tårflöde och sk. syntrötthet är biverkningar av vissa MR-kontrastmedel. Dessa reaktioner är dock mindre vanliga (i snitt 1 av 100/1000). Även viss ögonsmärta kan förekomma i mycket sällsynta fall. Reaktioner av det här slaget brukar (ska!) vara relativt snabbt övergående.
Vid ev. framtida MR-  och andra undersökningar med kontrastmedel ska denna reaktion uppges för vårdpersonal.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR kontrast

Fråga Får man alltid kontrast i samband med hjärnröntgen i magnetkameran?

Svar Nej. Det beror på frågeställning, vad din doktor tror det är eller misstänker utifrån dina symtom, kontroll efter tidigare MR, mm….

Svarat av A-C. K. sektionsl. magnetkamera
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Barium-kontrast

Fråga Jag röntgade min matstrupe och magsäck idag. Då fick jag dricka något kontrastmedel. Det var som krita och smakade jordgubb. I början var det inget med det, men efteråt mådde jag väldigt illa.
Så min fråga är: vad innehåller kontrastmedel?
Jag frågade sköterskan innan jag röntgade mig av ren nyfikenhet och hon svarade att det innehöll någon vitamin, men något mer måste det väl ändå vara?

Svar Ja några vitaminer innehåller den då inte!
”Normal” kontrast för vanlig röntgen av matstrupe, magsäcken och tarmarna består av uppblandad Barium, som är ett grundämne, och vatten. Vi blandar ofta i en liten mängd sorbitol (socker).
Det ser´ut som krita och smakar normalt inget. Man kan blanda saft i för att göra den godare för till exempel mindre barn.
Det är ytterst ovanligt med någon allergisk komplikation av Barium-kontrasten. Ibland kan förstoppning uppstå vilket dock motverkas av riklig dryck efter undersökningen. Om man mår illa beror detta nog på att man har fått i sig stor mängd kontrastmedel i samband med undersökningen. Är magen i olag sedan tidigare gör ju inte detta saken bättre…

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett