Kontrastmedel CT

icon_mini_faq För något år sedan gjorde jag en MR med kontrastmedel för att undersöka hjärna och blodkärl i hals och huvud. Nu ska de göra en CT av skallen.

Är det samma kontrastmedel som används då?

icon_mini_register Nix… det är inte samma kontrast.

Kontrasten vid MR innehåller Gadolinium (”metallsalt”) medan kontrasten du får vid en CT innehåller jod och ges i en större mängd. Om du fick 15-20ml kontrast vid MR får du normalt 80-100ml kontrast för en CT-hjärna.

Båda kontrastsorterna kan ge biverkningar i form av allergiliknande besvär om överkänslighet finns för ämnen i dessa medel. Båda sorterna ger ofta värmekänsla i samband med injektionen vilket får anses som vanligt. Generellt är det dock mer vanligt för biverkningar av jod-kontrast än av MR-kontrast.

Båda sorterna utsöndras via urinen så försämrad njurfunktion skall uppmärksammas innan kontrast ges.

icon_mini_profile K. T. Rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett