Komplikation vid kontrastinjektion

Fråga Jag skulle göra en CT buk. Jag fick hela kontrastmedel subcutan. Min arm är tre gånger större. Jag har ont i armen, fingrarna och i hela handen. Jag kan inte sträcka på min arm. Tror du att jag kommer att få problem i framtiden? Kommer jag att bli allergisk mot kontrastmedel?

Svar  

Tryckspruta CT
Tryckspruta CT

Ibland då kontrasten sprutats in hamnar det i mjukdelarna utanför blodkärlet (extravasalt) istället trots våra kontroller av injektionsnålens läge och funktion före och under injektionen. Detta upptäcks i regel omgående efter injektionens start då vi omedelbart avbryter injektionen. Oftast rör det sig då om ytterst liten mängd kontrast som hinner ”gå fel”.
Om så skulle ske kan patienten utan besvär oftast gå hem efter undersökningen och själv hålla koll på instickställe och ev. svullnad. För att lindra ev. besvär i form av svullnad eller värk vid instickstället kan man lägga nåt kylande och hålla armen högre upp än vad hjärtat sitter. Nästan alla fall är extravasering helt ofarligt och klingar oftast av helt inom 2-4 dagar.

Stora mängder kontrast, så som hela dosen vid CT-buk (80-120ml), som gått extravasalt kan orsaka större svullnad och kan då försvåra för det venösa blodåterflödet. Detta kan då även orsaka svullnad distalt om extravaseringen (längre ut på t.ex. armen). Likaså kan den kapillära återfyllnaden störas med syresbrist i vävnaderna och känselbortfall i armen/handen som följd. Det kan även uppstå rodnad, missfärgning, blåsor eller sår i huden.

En större kontrastmängd ute i mjukdelarna ska således alltid handläggas av läkare i samband med händelsen. Likaså ska extravasering som inte gett omedelbara besvär som ovan men som vid ett senare tillfälle uppstår, ökar eller om besvären inte avklingar inom rimlig tid efteråt snarast handläggas av läkare.
Denna enskilda händelse gör inte att du blir allergisk mot kontrastmedel om du inte varit så innan.

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Fotnot: Denna person rekommenderades att snarast uppsöka läkare för bedömning!

2 svar på ”Komplikation vid kontrastinjektion”

  1. Enklast är om du går till din egen läkare på din vårdcentral eller liknande som får titta på din arm. Han/hon får sedan remittera dig vidare till någon hudklinik eller liknande instans och detta är indicerat.

    K.T. rtgssk
    Röntgen Helsingborg

  2. Detta har drabbat mig också men jag har fått bestående problem med min arm. Jag undrar vad för läkare jag ska vända mig till för att få detta kontrollerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.