Förberedelser inför jodkontrast

Hur ska man förbereda en patient som ska genomgå en jodkontraströntgen?

Innan man ger jodkontrastmedel till blodet ska ett blodvärde (kreatinin) vara relativt nytaget. Kreatininvärdet visar hur bra njurarna fungerar och deras förmåga att utsöndra slaggprodukter från blodet via urinen. Om denna funktion försämras stiger kreatininhalten i blodet. Man ska då vara restriktiv med att spruta in större mängder kontrastmedel vid en undersökning.
Sedan måste man även kontrollera att patienten inte reagerat mot kontrastmedel vid en ev. tidigare undersökning med kontrast. Har patienten svårare astma bör man även då vara observant på ev. reaktion.
Om patienten medicinerar med ett Metformin-preparat för sin diabetes ska patienten efteråt göra ett uppehåll med denna medicinering i 48 timmar. På vissa sjukhus ska patienten avbryta denna medicinering 3 dagar innan undersökningen. Innan denna medicin återinsättes ska ett nytt blodprov, för kontroll av kreatininvärdet, vara taget.

Sedan ska man även vara aktsam på om patienten har ett dåligt allmäntillstånd, är uttorkad, om patienten har vissa sköldkörtelrubbningar eller sjukdomar, myastenia gravis (svår muskelsjukdom), hög ålder, grav anemi (blodbrist), pågående cytostatikabehandling, mm. Vissa sjukhus vill även att patienten är fastande någon timme innan undersökningen.

Annars är det inte några andra specifika förberedelser…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.