Illasmakande laxermedel

FrågaJag göra en buk ct av tarmar med datortomografi röntgen. Jag ska dricka kontrast medel 2,5 dl med vatten 2 gånger under söndagen dagen före.
Men ska även få en nål i armen innan de röntgar mig. Ska jag även dricka något innan undersökningen, för det står det inte något om i papperen. Bara att jag ska få genom en kanyl i armen. Sedan har jag även en brygga limmad på tanden som tydligen kan sitta kvar, stämmer det?

Har fått 2 påsar med laxermedel som jag ska rengöra mig med dagen före alltså hemma. Om jag inte får i mig allt , har jag hört att bilderna blir dåliga.
Kan jag blanda i typ lite citron eller saft i kontrastvätskan som jag ska dricka?

SvarDu ska troligen genomgå en CT-undersöknig av tjocktarmen eftersom du ska laxera dagen innan.
Det du ska dricka, såväl kontrastmedel som laxermedel, kan du blanda ut med vad som helst du tycker smakar bra. Ofta innehåller laxermedel redan smakämnen men dessa brukar knappt avhjälpa den dåliga smaken. Så du kan hälla i vilken saft du vill och hur mycket som helst. Det får bara inte blandas ut med vätska som innehåller beståndsdelar (fruktbitar, juicekött, etc.). Tänk bara på att ju mer annan dryck du häller i ökar den mängd vätska du måste dricka för att få i dig avsedd laxermängd.

Den mängd laxermedel du ska dricka vid varje tillfälle rör sig om 1,5-2 dl blandad vätska. Nyligen blandad laxermedel är ofta varm av reaktionen med vattnet. Låt beredningen kallna så går den lättare att dricka.
Har du trotts allt svårt att dricka denna blandning så dra ut på den tid du dricker detta glas laxermedel. Du kan dricka ”portionen” i små klunkar under en timmes tid. Det är bättre att du får i dig alla laxermedel under längre tid än att du ska kräka upp detta igen om du dricker för snabbt.
Det ÄR viktigt att tarmen blivit bra rensad genom laxeringen. Har du fått diarré (mer eller mindre lös avföring) så har laxeringen gått så bra man kan förvänta sig.

När du väl är på röntgenavdelningen ska du inte dricka någonting. I den nål dom sätter i armvecket på dig ska dom injicera jod-kontrastmedel vid själva bildtagningen.
Du behöver inte ta av dig några metaller så som hörapparat, hårspännen, tandbrygga, mm. Dessa sitter inte inte i bildfältet.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Varför blodprov innan CT

Min man hade tung hosta för ca en månad sedan och fick remiss till röntgen. Hostan är nu borta, men han gjorde röntgen, och blev uppringd av läkare två dagar efter lungröntgen. De hittade en förtätning på höger lungspets, och han fick komma in till vårdcentralen dagen efter samtalet för att ta något blodprov för njurarna. Han ska även snart tillbaks och göra en skiktröntgen.

Min fundering är varför man tar prov för att kolla njurarna? Vad har det med lungorna att göra? Vidare undrar jag om han får svar på skiktröntgen på en gång han har gjort den, mest för att jag vill veta om jag ska följa med honom dit. Han är jätteorolig för att det ska vara någon form av cancer.

Datortomografi (CT/skiktröntgen)av lungorna görs medstadels med kontrastmedel. Detta jodkontrastmedel sprutas då in i blodet vid bildtagningen för att se blodrika strukturer inom lungorna.

Kontrastmedel som tillförs blodbanorna utsöndras via njurarna till urinen. Dvs. man kissar ut kontrastmedlet.
Dock måste man innan man ger kontrastmedel, oavsett typ av undersökning, kontrollera att njurarna fungerar som de ska så att de klarar av att ”ta hand om kontrasten” efteråt. Om patienten har dålig njurfunktion kan man behöva avstå från kontrast vid undersökningen eller välja annan alternativ undersökningsmetod. Njurarnas kondition kontrolleras därför först med ett enkelt blodprov på det sk. kreatininvärdet.

Svar efter en tidbokad röntgenundersökning fås aldrig vid undersökningen. Denna undersökning granskas av en radiolog vid ett senare tillfälle. Normalt skickas svaret inom 1-2 veckor till patientens egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Om att göra en MUCG

Min son som är 10 år ska göra en MUCG (röntgen av urinblåsa). Han är rädd för detta och gråter på kvällarna när han ska lägga sig. Min fråga är om det gör ont när dom för in plastslangen? Hjälper salvan något?

På vårt sjukhus barnavdelning ges någon lugnande medicinering innan undersökningen om barnet är mellan 6 månader och 5-6 år.
Om barnet är under 6 månader ges inget lugnande. Likaså om barn är 5-6 år och äldre göres en bedömning om behovet först innan ev. lugnande medicinering ges.

Urinröret har en känslig slemhinna så trots bedövningssalva i urinröret före kan det kännas lite obehagligt. Det ska inte göra ont.
Innan något förs in i urinröret appliceras bedövnings-/glidgel både i urinröret och på katetern. Katetern som förs in i urinblåsan via urinröret är ca. 1,5-2mm i diameter. Detta göres på barnavdelningen innan barnet kommer till röntgenavdelningen.

Reflux grad 3 barn 7 mån
MUCG med reflux

Vid röntgenundersökningen låter man kontrast rinna in via denna kateter och fylla upp urinblåsan. Sedan är det meningen att barnet ska kissa. Det är under kissandet, då urinblåsan pressar ihop sig, man kan avgöra om någon sfinkter inte håller tätt tillbaka upp mot urinledarna och njurar. Backar det då upp urin/kontrast i urinledarna kallas detta reflux. Under denna procedur tar man få röntgenbilder med låg effekt för att minimera röntgenbestrålningen.

Trots långa förberedande förklaringar med äldre barn är det mer normalt än undantag att det ”låser sig psykiskt” när man sedan uppmanar dem att kissa på undersökningsbordet då urinblåsan är full.
Så… undersökningen kan ta allt från 15 minuter till 45 minuter beroende på hur ”kiss-medgörlig” barnet är.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Förberedelser inför jodkontrast

Hur ska man förbereda en patient som ska genomgå en jodkontraströntgen?

Innan man ger jodkontrastmedel till blodet ska ett blodvärde (kreatinin) vara relativt nytaget. Kreatininvärdet visar hur bra njurarna fungerar och deras förmåga att utsöndra slaggprodukter från blodet via urinen. Om denna funktion försämras stiger kreatininhalten i blodet. Man ska då vara restriktiv med att spruta in större mängder kontrastmedel vid en undersökning.
Sedan måste man även kontrollera att patienten inte reagerat mot kontrastmedel vid en ev. tidigare undersökning med kontrast. Har patienten svårare astma bör man även då vara observant på ev. reaktion.
Om patienten medicinerar med ett Metformin-preparat för sin diabetes ska patienten efteråt göra ett uppehåll med denna medicinering i 48 timmar. På vissa sjukhus ska patienten avbryta denna medicinering 3 dagar innan undersökningen. Innan denna medicin återinsättes ska ett nytt blodprov, för kontroll av kreatininvärdet, vara taget.

Sedan ska man även vara aktsam på om patienten har ett dåligt allmäntillstånd, är uttorkad, om patienten har vissa sköldkörtelrubbningar eller sjukdomar, myastenia gravis (svår muskelsjukdom), hög ålder, grav anemi (blodbrist), pågående cytostatikabehandling, mm. Vissa sjukhus vill även att patienten är fastande någon timme innan undersökningen.

Annars är det inte några andra specifika förberedelser…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Förberedelser för barn

Min dotter på 5 år ska röntga magsäcken, inga förberedelser stod det, ska vara där kl 10-14 eller 15. Lite frågor. Ska hon fasta innan? varför tar undersökningen så lång tid?

Normalt sköts förberedelserna av barn under en viss ålder (hos oss 18år) av en barnavdelning på sjukhuset. Detta tror vi gäller för flertalet sjukhus i Sverige.
Vi vill generellt att barn över 6 månader fastar några timmar innan undersökningen av bukorgan. Hur länge beror på vilken del av magen samt med vilken metod undersökningen ska utföras.
Hos oss ska barn som ska undersöka magsäcken och/eller tolvfingertamen hållas fastande från kl: 24.00 natten mot undersökningsdagen. Om undersökningstiden ligger sent på dagen kan barnet få ett nattmål (exv. 03.00) för att sedan somna om. Om undersökningen ska göras under förmiddagen klarar barn oftast att hållas fastande fram tills dess.
Några andra förberedelser, så som laxering, har vi inte inför en undersökning av magsäcken. Men detta kan skilja röntgenavdelningar emellan.

Vad gäller tiden för att göra undersökningen anger vi alltid ut denna med god marginal. Att undersöka barn kan ta tid. Skriver vi ut den faktiska tiden som normalt är ca. 30-40 minuter, beroende på frågeställningen, så förväntar sig patienter och anhöriga att vi håller denna. Ibland kan vi inte detta. Då blir det destu gladare miner om vi trots allt gör klart undersökningen på en bråkdel av den tid som uppgavs på kallelsen.
Sedan kan en undersökning av magsäcken dra ut på tiden om undersökningen även involverar tolvfingertarmen om frågeställningen är t.ex. pylorusstenos (förträngning av nedre magmunnen).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Slaggfri kost

Vad är slaggfri kost?

Slaggfri kost menas med mat där det inte ingår fibrer eller ”fasta matdelar”.
Mat med fiber är t.ex.  grovt bröd, gröt av alla de sorter, appelsinjuice med appelsindelar i, fruktyoghurt, knäckebröd, musli, potatis, grönsaker, mm.
Slaggfri kost är fiberfattig mat t.ex. vitt bröd, kokt vitt ris, filmjölk, mjölk, nyponsoppa, kaffe och te samt de flesta klara drycker, klar buljong, yoghurt utan fruktbitar, Oboy, mm.
Om man intar kost med fiber eller fasta matbitar innan en röntgenundersökning av ”mag-tarmkanalen” kan dessa ses på röntgenbilderna av t.ex. tarmslemhinnan och tolkas patologiskt. Likaså fungerar fibrer som ett bulkmedel för ev. kvarvarande tarminnehåll som ökar i volym.
Man ska observera att direktiven om kost innan röntgen ofta varierar på olika röntgenkliniker.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Förberedelser

icon_mini_faq Varför är det inför en röntgenundersökning viktigt att patienten är rätt förberedd både ur medicinsk synpunkt och ur patientsynpunkt?

icon_mini_register Dessa två begrepp går mycket i varandra och “hand i hand”. Det finns tvåstora aspekter varför en patient ska förberedas.

Den första är för att erhålla optimala förhållande som ger bra “röntgenbilder” och som ger ett tillfredställande undersökningsresultat där man, utifrån dessa bilder/media, kan ställa en säker diagnos för ev. vidare behandling eller åtgärd.

Den andra aspekten berör patientens säkerhet och välbefinnande. Flertalet undersökningar är även sk. interventionella åtgärder. Detta betyder att man ev tvingas både sticka och skära i patienten vid “undersökningen”. Om… det efter en undersökning visar sig att patienten omedelbart behöver opereras, går inte detta om patienten inte är, t.ex. fastande (för narkos), där blodprov inför ev. blödningar har tagits (pat. kan då förblöda vid ev. operation), ingen vet om rätt blodgrupp finns i sjukhusets blodbank för att ge vid ev. operation, etc., etc.
Många “undersökningar” kräver även lugnande medicinering inför och en säng att vila i efteråt för patientens välbefinnade.

Så.. fastän vissa förberedelser känns jobbiga för patienten så göres dessa inte i onödan.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024