Misstolkning av röntgenbild

Jag vill veta om det är vanligt/rimligt vid CT hjärna att det uppstår en missdiagnosis vid tolkningen av bilderna (tex svar\”Stroke bilat\” i stället för den t.ex. rätta diagnosen MS eller gliom eller annat?

Tolkningen av röntgenbilder bygger mycket på ”mönsterigenkänning” i kombination med den sjukhistoria som beskrivs i remissen.
Som svar på din fråga så är det inte vanligt med sådana tveksamheter. Är röntgenläkaren osäker kan utredningen utvidgas med exv. en magnetkameraundersökning (MR).
Vanligast är att man tror att ett fynd betingas av ett ”ofarligt” tillstånd men vill bli helt säker genom att komplettera undersökningen.
I sällsynta fall kan det ske en misstolkning om bilden inte är helt typiskt för ett särskillt sjukdomstillstånd.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.