Vad ses på en CT-urinvägar

Vilka andra organ ser man vid en CT- urinvägar?

Man får en bra överblick på alla organ från strax nedom diafragmavalven (ovan njurarna) ner till urinröret vilket är området för urinvägarna som utgörs av njurar, urinledare och urinblåsa. Urinröret undersökes inte med datortomografi (CT).

CT-urinvägar med iv kontrast
CT-urinvägar med kontrast

Göres undersökningen utan intravenös kontrastmedel ses enbart de anatomiska strukturerna av bukens organ. Man kan då avgöra utseendet på de olika bukorganen men inte om det finns någon patologisk förändring eller funktionshinder såvida en ev. förändring är kalkrik (skelett, njurstenar, mm.) eller är så pass stor att den utgör en stor massa i buken eller deformerar organets normala friska utseende som då ses på bilderna.

Med kontrastmedel som injiceras i blodbanorna ses flertalet sjukliga förändringar bättre då patologiska strukturer ofta har en stor mängd nybildning av sjukliga små blodkärl som försörjer cellerna i den sjuka förändringen.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024