Röntgen vid graviditet

Fråga När jag var gravid i vecka 22 röntgades mitt finger. Jag hade blyförkläde på mig, men är ändå jätte orolig att detta kan ha skadat barnet. Är det troligt att  barnet kan ha tagit skada?

Svar Vid röntgenundersökning av fingrar används röntgenstrålar med låg energi. Energin räcker till för att kunna stråla igenom ett finger. Strålningen är dock alldeles för svag för att kunna påverka ett foster. I ditt fall finns det inget att oroa sig för.

Svarat av M. O., sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.