Rätt till undersökning

Jag har ett implantat i kroppen och jag har gjort en DT och läkaren jag träffade missade det på röntgen. Jag vill ha en undersökning med ultraljud. Är det farligt att göra det om man har ett implantat i kroppen eller en metall? Hur får man en ultraljudsundersökning på ett ställe i kroppen för mjukdelarna om inte distriktläkaren ger en det? Min distriktläkare sa att jag måste ha problem med bihålorna för att få en ultraljudsröntgen för tinningarna och i pannan inte för att jag hade ont. Om jag blir sämre så sa läkaren att han skulle göra en magnet kamera och det går absolut inte. Patientnämden sa att jag har rätt att göra en ultraljudsundersökning den ofarligaste.

Nu vet vi inte vad det är för åkomma du söker för och vad för sorts implantat du har i kroppen. Att genomgå en CT (DT) eller ultraljud med metall i kroppen är inte farligt. Metall påverkas inte av vare sig röntgenbestrålning eller ultraljudet. Det ända man riskerar få är dåliga bilder. Att undersöka bihålorna göres bäst och enklast med just CT. Att kunna genomgå en MR-undersökning med metall i kroppen beror mycket på vad och var denna metall finns. De flesta metallföremål för medicinska implantat är av Titan eller annan icke magnetisk legeringsmetall.

Man kan som patient inte kräva en undersökning eller behandling som inte förespråkas av en behandlande läkare eller annan behörig remissföreskrivare.
Det man som patient kan göra för ev. få ett annat beslut vad gäller viss undersökning eller behandling är att i så fall byta läkare. Nu är det ju inte säkert att detta heller hjälper om den egna önskade undersökningen inte då heller anses befogad.

 

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Lag (2006:493).

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.