Om att be om biopsi

Efter en preliminär diagnos, vars svar var en hjärntumör med ”troligen” malignitetsgrad II, så har jag nu fått veta att den ”nog” är godartad och att ”antagligen” inga ytterligare åtgärder behöver göras. (Har gjort 2 MR med 3 månaders mellanrum som visade samma resultat).

Kan det stämma? Tar man inte det säkra före det osäkra? (Typ åtminstone biopsi?) Skulle neurologerna verkligen lämna en preliminärt elakartad diagnos för att sedan dra tillbaks den?
(Har ej haft kontakt med neurologerna personligen utan ovanstående uppgifter kommer från min behandlande läkare på annan ort)

Kan jag begära biopsi eller ska jag gå i ständig ovisshet?

En preliminär diagnos kan mycket väl efter att radiologen vid genomgång (rond) med andra specialister (förmodligen neurospecialister) ändras i utlåtandet.
Det kan ibland var svårt för våra radiologer att särskilja på lågmaligna förändringar från benigna vid första undersökningstillfället.
Har man dock gjort 2 MR-undersökningar i utredningen talar detta nog trots allt för att förändringen har låg malignitetsgrad så som din läkare meddelat dig.

Du kan själv inte begära en biopsi eller behandling som inte förordas av läkare, specialist eller annan behörig remissföreskrivare.
En biopsi inom skallen är långt ifrån en riskfri undersökning. Alternativet är här att vid behov följa upp med MR-undersökning.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.