Lungemboli och gravid

Jag är gravid i vecka 12, fick igår röntga mig för misstanke för propp i lungan. Hur farligt kan detta vara? Hade ej propp men har svårt att andas samt hjärtklappningar vid bara stående läge.

Blodproppar i lungorna (lungembolier) som ger andningspåverkan kan vara livshotande.
Mindre proppar i lungorna under graviditeten är inte helt ovanligt men förekommer mestadels under senare delen av graviditeten.
Orsaken till detta är ett stort foster och livmoder som utövar ett tryck mot venösa blodkärl som kommer från vänster ben (v. iliaca comunis). Detta venösa blodkärl ligger anatomiskt över höger bäckenartären (a.iliaca comunis) som då kläms åt av att fostret trycker mot denna ven. Det kan då bildas tromber (proppar) i denna ven då blodflödet stagnerar som kan lossna (emboli) och flyta med blodet till lungorna där de fastnar.

För att undersöka förekomst av lungembolier görs oftast en datortomografi CT-lungor med kontrast . Vid denna röntgenundersökning anpassas bildtagningen för att undvika att bestråla fostret.

Varför du får hjärtklappning under så tidig graviditet vet vi inte men ta upp detta med din egen doktor. Hjärtat kan bli ansträngt under senare delen av en graviditet.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

2017-03-12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024