Kompression vid urografi

Jag är kallad till röntgen av njurarna,det står i kallelsen att det görs en kompression, gör denna ont? Jag har läst att kompression är på väg att försvinna.

Vid en undersökning av urinvägarna med ”konventionell röntgenmetod” och kontrastmedel används en kompressionsanordning som placeras mot magen. Denna ska då åstadkomma ett tryck över urinledarna som för urin och kontrast från njurarna till urinblåsan. Då man pressar till över urinledarna med denna anordning så stoppar man således upp den kontrast som utsöndrats till njurarna från att ”rinna” ner till urinblåsan via urinledarna. Man får då bättre bilder av njurarna då dessa fylls upp med kontrasten.
Denna kompression kan kännas obehaglig precis då man lägger på trycket. Patienterna brukar dock tycka denna obehagskänslan minskar efter någon minut. Trycket behålles på i ca. 5-8 minuter medan bilder tas.

Idag görs sådan här urinvägsdiagnostik på flertalet röntgenkliniker mestadels med datortomografi (CT) där ingen kompression behövs för att åskådliggöra njurar och urinvägar. Kontrastmedel används dock…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024