Gammal fosteröversikt

På 70-talet födde jag tvillingar på Eskilstuna lasarett. För att kontrollera om det var ett eller två barn gjordes röntgen några veckor före beräknad tid för förlossning. Nu är min dotter gravid och frågan om bilderna har kommit upp. Vi skulle så gärna vilja se dem. Var kan de finnas nu och hur går man tillväga för att få ta del av dem?

Fosteröversikt med foster i säte
Fosteröversikt

Denna ”fosteröversikt” som denna undersökning/bildtagning heter inom radiologin görs i mycket begränsad omfattning numera. Man anser numera inte det behövs röntgenbestrålning av hela magen och fostret bara för att avgöra läge.

Däremot görs röntgenundersökning av bäckenmåttet för att mäta att det finns plats genom lilla bäckenet för ett foster som tex. ligger i säte där modern anses kunna ha små bäckenmått.

Analoga röntgenbilder (plastfilm) från 70- 80- och tidigt 90-tal finns sannolikt inte kvar i arkiven.
Tidigare kasserades de flesta röntgenbilder efter 10 år såvidar de inte ingick i någon forskning eller utgjordes av ett mer intressant fynd, etc. Detta då dessa analoga plastfilmer bla. tog mycket stora utrymmen i anspråk för lagringen i arkiven. Dagens digitala röntgenbilder ska däremot enligt lag arkiveras ”för alltid”.

Men hör med den röntgenklinik där du röntgades då, man vet ju aldrig….

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.