CT-thorax och hjärta

 När man gör en datortomografi av lungorna med kontrast så borde,enligt mittt tycke, hjärtat också avbilda sig väl!? Kontrastvätskan måste väl också gå in i hjärtats kärl? Har läst någonstans att undersökning av hjärtats kranskärl kan göras med datortomografi.
Jag undersöktes senast akut med DT för att utesluta en lungemboli. Vad jag förstod så skrev röntgenläkaren som svar ”inga tecken till lungemboli”. Vad jag tycker är konstigt är att ingenting nämndes om hjärtat!?
Jag är nämligen för 6 år sedan stentop. i hjärtat på grund av en mindre förträngning och detta stent borde väl ha avbildats på Röntgen?
Det hade ju varit av intresse att få veta hur kranskärlen ev. avbildade sig. Kan det vara så att man bara tittar på det som efterfrågades, nämligen ev lungpropp?
Är det möjligt att se mera på utförd DT om annan läkare ber om ny granskning?

CT-thorax 3D
CT-thorax 3D

 Alla undersökningar med datortomografin (CT) ställs in för att optimera bildtagningen av aktuellt område samt efter frågeställning.
Avser undersökningen t.ex. lungartärena ställer man in CT’n så att den startar bildtagningen då dessa är som mest fylld med insprutad kontrastmedel.

Om undersökningen t.ex. gäller magen med frågeställningen tarmvred, vätska, förstoppning, mm. så göres undersökningen med reducerad röntgenstrålning samt utan kontrast till blodet.
Denna ”enklare” undersökning av buken ger inte sådan information i bilderna att man kan svara på så mycket mer än nämnda frågeställningar.
Om man finner en stor patologisk process (tumör, abscess, mm.) i kroppen så ses denna givetvis. Sååå dåliga blir inte bilderna. Detta gäller vid alla undersökningar och bildtagning och benämns då som bifynd.
Då kompletterar man ofta undersökningen på plats eller vid ett senare utillfälle med fullständig metod inkl. kontrastmedel.
Vi försöker således alltid optimera all bildtagningen efter vad frågeställningen är och efter patientens tillstånd.

Att undersöka hjärtat med CT går bra. Dock måste man således även optimera denna undersökning för detta.
Det betyder att man tar bilder i takt med att hjärtat slår. Denna sk. EKG-triggning krävs för att bildsekvenserna ska tas då hjärtat befinner sig i exakt samma ”pumpfas”. Utan denna triggning hamnar hjärtats delar på olika ställen i bilden då den ändrar form i sitt arbete samt att man får mer otydliga bilder av hjärtat.

Att undersöka kranskärlen med CT är fortfarande på ”teststadiet” då många röntgenkliniker inte startat och införskaffat datortomografer (och läkare) som klarar dessa undersökningar än. Den vanliga kranskärlsröntgen med punktion och en kateter ut i kranskärlet är fortfarande sk. ”golden standard” för detta.
Men givetvis så är undersökningar utan intervention (genom punktion och ingrepp) att föredra då de oftast är enkla att utföra både för patienten och sjukvården.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024