p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
21

von Rosen skena


Fråga Min dotter har haft vonrosenskena i 6 veckor pga mild höftledsluxation och är nu 9 mån, och ska röntgas om ca 1 vecka.

Hur går röntgen till på en sån liten, hur många bilder, och hur stor är risken med strålningen på en så liten kropp, koncentrerat på ett litet område med många viktiga organ? I vilken ställning hålls benen, hur får man henne att ligga still under tiden. Hur vanligt är det att höfterna inte är bra vid röntgen?
Jag tycker gott det kunde skickas med mer utförlig info med remissen.

Svar Hur farligt är det att röntgenundersöka små barn? Röntgenundersökningar går ju till på så sätt att man avbildar patienten genom att skicka röntgenstrålar igenom patienten. Ju mindre patienten är ju lättare är det att komma igenom med strålarna och ju mindre mängd strålning behövs. Därför är risken vid barnröntgen mycket liten.

Dock ska man komma ihåg att inte bestråla barn i onödan och att röntgenundersökningen alltid ska kunna motiveras, dvs att den förväntade nyttan med undersökningen ska vara större än den förväntade risken. (M.O.)

Svar Denna kontroll göres med konventionell slätröntgen. Vi tar normalt 1 bild. Detta är en ”frontal” bild över bäckenet och och båda höftleder med benen sträckta och fötterna pekande rakt upp. Detta på en och samma bild.
Vid denna ålder kan man urskilja ledhuvudets mineralisering på röntgenbilden vilket inte går att se på mindre bebisar. Så en bild räcker.

von Rosenskena

von Rosenskena

Då von Rosenskenan har en gummiklädd metall stomme som inte går att röntga igenom tas denna av innan bildtagningen. Denna skena tar mestadels personal på barn- eller ortopedavdelningen av innan ankomst till röntgenavdelningen. Ibland sköter föräldrarna detta själv om dom är vana. Då kan detta göras på röntgenavdelningen. (Detta kan skilja sig åt mellan sjukhus).

Att röntga ett litet barn kräver ett stort deltagande av föräldrarna för att barnet ska känna sig trygg. Vid bildtagningen får man helt enkelt greppa tag om ben, armar och mage så barnet ligger stilla vid exponeringstillfället. Detta gör inte ont på barnet. Oftast skriker barn för dom är rädda. Man får dock vara försiktig så man inte drar i benen.
Denna röntgenkontroll efter eller under behandling av höfledsluxation på barn med von Rosenskena gör vi inte så ofta så någon statistik om behandling och generella resultat är något som berörd barnavdelning bör kunna berätta mer om. (K.T.)

Svarat av M. O. leg. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Svarat av K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Bild med tillstånd från [Isakssons Gummifabrik AB]

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.