p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
07

MR vid graviditet


 Jag har varit försöksperson vid en MR us, och jobbar också med MR , så jag vet en del om MR tekniken. Nu visar det sig att jag är gravid och vet inte vad ska jag göra, eftersom graviditeten är alldeles i början och nu utan att veta, har jag utsatt fostret för stark MR fält(1.5T) + starka jlud.
Finns det möjlighet att fostret kan ha klarat sig eller är det bara att boka tid att avbryta graviditet?

 Du var med om MR just i början av graviditeten. Då har ännu inte några hörselorgan bildats så de kan inte skadas av ljudet från MR-kameran.
Kan MR-kameran på något annat sätt vara farligt för ett foster? Det ärliga svaret är att man inte vet med 100% säkerhet. Man har inte kunnat visa att det är ofarligt, men man har heller inte kunnat visa att det är farligt. Det man vet är att om det finns en risk så är sannolikheten att fostret ska skadas väldigt liten. Risken är så liten att den inte syns i de studier som har gjorts.

Min bedömning är att du INTE ska avbryta graviditeten, i alla fall inte med anledning av det du varit med om i och omkring magnetkameran. Med största sannolikhet har fostret klarat sig.

 MR-kamerorna på röntgenavdelningen i Helsingborg har fältstyrkan 1,5 tesla. De riktlinjer vi har är att gravid personal inte ska vara inne i MR-rummet då själva undersökningen görs. Då finns förutom det statiska magnetfältet även rf-strålning, dynamiska magnetfält och starkt oljud. Våra riktlinjer bygger inte på att vi vet att det kan vara skadligt för ett foster utan det bygger på den så kallade försiktighetsprincipen, dvs är man inte 100% säker på att något är helt ofarligt, undvik då detta om möjligt. Vi anser vidare att det är OK för gravid personal att vara nära magneten, då de endast utsätts för det statiska magnetfältet.
För gravida patienter görs individuell bedömning. Är det angeläget att göra en MR-undersökning på en gravid patient görs undersökningen. Riskerna för ett foster bedöms som mycket små.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.