Strålning vid undersökning av hjärtrytmrubbning

Fråga Jag ska genomgå en elektrofysiologisk undersökning på mitt hjärta. I samband med detta ska det ske en genomlysning för att få elektroderna på rätt plats. Hur många millisivert ger en sådan undersökning i snitt? Vad är maxgränsen (millisivert) för röntgen per år?

Svar Att ge ett noggrant värde på stråldosen är mycket svårt. Stråldosen beror på många olika omständigheter, om röntgenapparaten är gammal eller modern, på läkarens erfarenhet, hur du som patient ser ut då stråldosen blir högre ju större/kraftigare du är. Dock kan man mellan tummen och pekfingret säga att stråldosen troligen hamnar kring en millisievert (mSv).

Det finns inga dosgränser då det gäller bestrålning av patienter. Här gäller istället att man ska uppfylla två villkor. Det första är att nyttan med att använda röntgenstrålning ska vara större än den förväntade risken. Detta villkor brukar oftast vara uppfyllt om man är sjuk. Det andra villkoret som ska uppfyllas är att man inte ska utsätta patienter för någon onödig bestrålning. Rutinerna ska alltså vara sådana att man uppnår önskat resultat med lägsta möjliga dos.

Då det gäller gränser för de som arbetar i miljöer med joniserande strålning gäller maxgränsen 20 mSv per år.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024