Privat angiografi

Vad kostar angiografi undersökning av huvud eller hjärta om man vill göra den privat? Var kan man göra det? Deltar försäkringskassan inget?

En angiografi (intervention) gör inga privata vårdaktörer, vad vi vet, då detta är en omfattande verksamhet med sluten sjukhusbunden för- och eftervård. Den enda privata vårdaktören i Sverige vi vet gör angiografier är St. Görans sjukhus i Stockholm.

Att genomgå dessa typer av undersökningar kostar någonstans mellan 10-20 tusen kronor vilket då inte inkluderar ev. behandling och sängplats på vårdavdelning, etc. vilket då mångdubblar kostnaden.
Som patient måste man även ha remiss för detta. Dvs. genomgått initiala kliniska undersökningar för att utreda om behovet överhuvudtaget finns för en ev. intervention som ett led i utredningen eller behandlingen.

Dessa stora kostnader står man inte för själv som bosatt i Sverige oavsett landsting. Sjukhus som utför angiografier är alla anslutna till Försäkringskassan. Utländska vårdtagare, som söker vård i Sverige, kan ev. få betala allt själv beroende på hur deras lands sjukvårdssystem är utformad.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.