Hur många MR-bilder behövs

Hur många bilder behövs ca för en komplett MRT på en hjärna i 2D och 3D? 3D ca 1100 stycken, tror jag eller?
Hur stor i Megabyte är ett bildsnitt på en MRT hjärna?

Storleken i megabyte på en MR-bild hjärna beror på vilken typ av undersökning som görs, men vid en ganska normal undersökning av hjärnan används en snittjocklek på 3 mm och bildmatrisen är på 512 x 512 bildelement. Varje bildelement har ett bitdjup på 12 bitar (= 1,5 byte) vilket ger 4096 olika nivåer av ”gråskalan”.
En 2D (två-dimensionell) bild blir alltså: 1,5 * 512 * 512 = 393216 byte = 384 kilobyte = 0,375 megabyte. Sen tillkommer några kilobyte till varje bild i form av en ”bild-header” som innehåller information om patienten, hur undersökningen gjordes, datum och klockslag, mm.
Jag vet inte exakt hur många 3 mm snitt som behövs för att täcka in hela hjärnan, men jag uppskattar att stacken bör vara ca 15 cm hög. Detta skulle innebära 50 st 2D-bilder om dessa ligger ”kant i kant”. Således blir stacken 50 * 0,375 megabyte = 18,75 megabyte stor. Även här tillkommer ”bild-header” så storleken blir totalt på ungefär 19 megabyte.

För att bilderna ska ta mindre plats i bildarkivet kan dessa komprimeras. Villkoret för kompressionen är att ingen information får förloras, så att bilden alltid kan återskapas exakt såsom originalet var. Man pratar om ”lossless compression”. Används bildkompression kan storleken oftast halveras.

M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.