Faligt med ultraljud

 Jag vet inte om ultraljud faller under röntgen, men jag chansar att ställa en fråga.
Jag har undersökt hjärtat med ultraljud vid 6-7 olika tillfällen under loppet av 2 år. Nu är  jag kallad på ytterligare en undersökning. Kan inte ultraljud vara skadligt vid för många undersökningar? Jag har hört att man ska vara restriktiv vid fosterdiagnostik. Borde då inte samma regler gälla även för andra undersökningar?

 Ultraljud anses helt ofarlig på såväl barn och vuxna när det gäller i medicinskt bruk. Att det sedan numera även förekommer behandlingar inom skönhet och sjukgymnastik får vi låta vara osagt.
Vad gäller fosterdiagnostik med ultrajud (misstänkta fosterskador, diagnostik av kromosomavvikelser, hjärtfel, på äldre mödrar, etc.) anses även denna ofarlig. Dock ska man efterstäva ”försiktighetsprincipen” vid dessa undersökningar då forskning härom är liten.
Detta betyder att göra en ultraljudsundersökning på gravida kvinnor bara för att faställa kön eller ge föräldrarna en ”rolig” bild på sitt ofödda barn får anses falla långt utanför försiktighetsprincipens ramar. Dessa undersökningar är inte medicinskt motiverade och utförs oftast av privata vårdaktörer.
Men du… du kan vara helt lugn.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud av hemangiom

Fråga För några veckor sedan hade jag ont i magen ,då var jag hos läkare, då misstänkte han att det är gallstennar och fick åka på ultraljud, då upptäckte dem på ultraljud att det var ingen gallstennar men hittade en HEMANGIOM på min lever. Nu ska jag gå på en ultraljud som är slags”ekolodning”. Vet ni hur det går till med denna undersöknin, gör det ont,,, tacksam för svar!!!!

Svar Hemangiom är den ”vanligaste” benigna blodkärlsbildningen. Oftast små kärlförändringar här lokaliserad till levern. Större kärlnystan kan dock ibland påverka gallflödet från levern.
En ”ekolodning” är en vanlig ultraljudsundersökning. Detta är en vanlig metod för diagnostik av hemangiom.

Denna undersökning göres med en liten mängd kontrastmedel (2ml) som sprutas in i blodet. Denna kontrast ger en förstärkning av ekosignalen av blodkärl i levern.
Så det värsta med denna undersökningen är ett ”litet” nålstick i armvecket.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Columna Bertini

Fråga Har ej fått svar på vad Columma Bertini är, bara att det är något med njurbarken.
Jag undrar om det måste opereras, är det en ofarlig eller elakartad cysta. Är det något som sprider sig i njuren och övriga kroppen. Måste detta kollas upp emellanåt. Märks det på några prover om det försämras…. vilka prover bör tas.
Ja jag är lite orolig efterom jag inte fått någon uppföljning eller närmare beskrivning av vad detta är.

Svar Partiet i njurvävnaden, mellan de sk. njurpyramiderna, kallas för Columna Bertin(-i).
Själva namnet betyder inget patologiskt i sig utan anger endast denna anatomiska struktur. Ibland ”buktar” denna struktur mer än ”normalt”. Det är vid dessa tillfälle man anger detta i svaret av en undersökning. Denna anatomiska struktur kan man ibland se vid ultraljudsundersökning av njurarna som görs av helt andra orsaker.
Detta är som sagt ingen sjuklig process utan får ses som en något avvikande anatomisk struktur i njuren av oklar orsak.

Svarat av C-G. S. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ultraljud undersökningen

icon_mini_faq Jag ska på ultraljudsundersökning av lever , gallblåsa och bukspottkörtlen. Hur lång tid tar undersökning och vad kommer att ske?

icon_mini_register Undersökningen tar ca 30-45 minuter.

Du kommer till att få byta om till en “patientrock” och ligga ned på en undersökningsbrits.
Under undersökningens gång kommer du troligtvis att både ligga på rygg och i vänster sidoläge. Eventuellt kan du även få sitta eller stå ( men inte alltid).

Ultraljud består ju av ljud med en frekvens på mer än 20000 Hz, alltså ej hörbart för det
mänskliga örat. En givare/probe ( ser ut som en “tjock mikrofon”) placeras över det område man vill undersöka. På givaren stryker man på gel, detta för att ljudvågorna lättare skall kunna “fortplantas” in i kroppen.
Givaren tar upp “ljudekon” och ultraljudsmaskinen omvandlar dessa till bilder.

Vid vissa tillfällen (endast ibland) kan undersökningen behövas kompletteras med kontrast som sprutas in i en blodåder, för att få mer “detalj i bilden”. Detta beror på den remitterande läkarens frågeställning.

Du får sedan torka av gelen, byta om och undersökningen är klar.
Normalt får du svaret av ultraljudsundersökningen av din remittent.

Undersökningen är ofarlig och känns inte alls förutom om kontrast måste ges via nål i armen.

icon_mini_profile K. K. rtg./uljssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs Lasarett

PDA

icon_mini_faq Jag har en fråga gällande PDA (persisterande ductus arteriosus). Hur görs diagnosen, vad använder man för maskiner?

icon_mini_register Diagnosen ställes vanligen med ultraljudsapparat. Undersökningen heter ultrakardiografi (UKG). Med Dopplerteknik, en variant av ultraljud, mäter man flödet i förbindelsen. Undersökningen utföres av barnhjärtläkare (barnkardiolog) eller klinisk fysiolog.

icon_mini_profile Nils M. Överläkare
Röntgen Helsingborgs lasarett