Malignt eller benignt hemangiom

Har haft ont i ländryggen, strålar ner i ett eller båda benen samt ont i ljumskarna, detta kommer och går. Haft så i ca två års tid, började efter att ha gjort illa mig vid en förflyttning av patient på mitt arbete. Nu gjort MR som visat hemangiom, ska göra en ny röntgen om ett tag.
Är detta farligt, kan det vara hemangiomet som gör det onda ? Hur ser man att hemangiomet är beningt och inte något annat ?

MR rygg Hemangiom
Hemangiom

Man uppskattar att runt 10% av befolkningen har något hemangiom (blodkärlsnystan) inom kotpelaren. Oftast helt ovetande som upptäcks först vid en röntgen av ryggen av annan orsak. Således är symtomgivande hemangiom mer eller mindre sällsynta.

De allra flesta hemangiom inom kotpelaren anses helt ofarliga (sk. inaktiva hemangiom).

Dock finns  sällsynta tillfällen då de övergår att växa till sig på sånt sätt att de sprider ut sig även utanför den enskilda kotan sk. ”aktivt hemangiom”. Hemangiomet kan då även involvera närliggande kotor.
Expansiva aktiva hemangiom kan påverka kotans hållbarhet och ge kotkompression samt ryggmärgskompression som då ger personen neurologiska symtom distalt om. Men detta får nog, som sagt, anses myckt ovanligt förekommande.

Med MR kan man avgöra om hemangiomet är aktivt eller inaktivt genom dess utseende (”rund och fin eller spretig”) samt avgöra hur blodkärlrik (signalintensitet) den är.

Har man diskbråck nere i ländryggen så påverkar detta nervrötter ner till bla. benen. Behandlingen här kan då vara sk. rotblockad.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Granskning av CT-bilder

Finns det någon lungradiolog i Region Skåne (Lund?) som är specialist på att granska bilder från CT lungor? Om CT på ett mindre sjukhus i Skåne visat ospecifika förändringar, kan man då be att få bilderna granskade i Lund?

Röntgenbilder och svaret på dessa granskas alltid av en specialistläkare. Om undersökningen först blivit bedömda av läkare, underläkare, etc. som ej erhållit specialistkompetens inom röntgen eftergranskas alltid bilderna och det svar som givits av en erfaren radiolog (specialist). Detta görs på aktuell röntgenklinik eller på distans. Så oavsett hur litet sjukhus man blivit undersökt på, så tittar en erfaren radiolog på bilderna.

Det finns som du nämner, mer specialiserade radiologer som är väldigt duktiga inom sina ”special-områden”, på de större sjukhusen. Så det händer frekvent att mindre kliniker konsulterar dessa specialister på de större klinikerna för rådgivning och för en ev. sk. ”demonstration på röntgenrond”.
Prata med din egen doktor om detta.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Hur, när och varför en rotblockad

 Jag har fått göra en rotblockad på grund av svåra smärtor efter tre ryggoperationer.
Blockaden var efter vad det står i resultatet lyckad. Jag förstår ej varför jag ej får en remiss för ny blockad. Nu sägs den bara bekräfta att nerv tre är orsak eller bidrar till mina smärtor.
Är det skillnad på den blockad som görs först i undersöknkingssyfte och den man ev får sedan?

Rotblockad

 En rotblockad är en injektion mot en nervrot där den passerar ut från ryggmärgskanalen mellan 2 kotor genom ett ”kotsidohål”.
Man har två benämningar av rotblockader vilka i själva utförandet är exakt lika. Det som skiljer är vad man vill uppnå med injektionen. Dvs. undersökning (diagnostik) eller behandling.

Den ena benämningen är en diagnostisk rotblockad. Då man är osäker på exakt vilken nervrot som ger upphov till besvären (trots MR, etc) får man helt enkelt prova sig fram med den störst sannolika lokalisationen. Man injicerar då enbart lokalbedövningsmedel mot misstänkt nervrot. Om deponeringen av lokalbedövningemedlet då visar sig ha effekt mot den specifika smärta man upplever från ryggen så har man lokaliserat rätt nervrot. Denna ”lokalbedövning” har dock endast effekt någon eller några timmar och ger således enbart ett diagnostiskt värde.

Den andra varianten av blockad kallas terapeutisk nervblockad. Denna göres efter att man, genom tex. en MR-undersökning av ryggen eller en tidigare diagnostisk rotblockad, konstaterat vilken nervrot som ger upphov till värken. Injektion mot nervroten består då av en kombination av lokalbedövning (Marcain) samt ett kortisonpreparat (Lederspan).
Denna terapeutiska rotblockad är tänkt vara behandlingen mot den smärta som en klämd nervrot ger upphov till.

Denna metod är en ”svår konst” för den utövande radiologen.  En ”lyckad” rotblockad där läkemedlet hamnar där det ska hjälper oftast mycket bra. Det finns patienter som krupit upp på undersökningsbordet med mycket svår ryggvärk för att efteråt själv stiga av bordet och gå därifrån. Resultatet från rotblockaden kan dock vara mycket varierande. Det finns patienter som upplever endast någon liten effekt eller får ingen förbättring alls. Detta trots utförandet gått enligt ”alla konstens regler”.

En behandling med rotblockader kan ske fortlöpande med någon eller några månaders mellanrum. Denna bedömning för en ev. rotblockad gör patientens egen doktor. Bedömningen baseras då på om planer för annan behandling finns, planeras eller att andra behandlingar inte finns till hands eller hjälper, mm.

En rotblockad ska ses som en temporär smärtlindring trots att det finns patienter som får denna behandling under mycket lång tid och är bra hjälpt av detta.

 K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Vad ses mer än ryggen på MR-rygg

Om man har röntgat hela ryggen med MR kan man då också se lungorna?

Nej, om undersökningen avser enbart ryggen är bilder och metod koncentrerad till enbart ryggraden. Mycket få strukturer kring själva ryggraden kommer med på bild och är bedömbara.

K. T. rtgssk
Röntgen Relsingborg

Röntgen av ryggen

När görs röntgen av helrygg? Görs det vid misstanke om diskbråck?

Vid röntgen av ryggen, oavsett radiologisk metod, undersöks den del av ryggen där besvär är lokaliserad. Ryggen delas upp i hals-, bröst- och ländrygg. Om besvären sitter nere i ländryggen röntgas då oftast endast denna del. Vid besvär i övergången mellan två ryggavsnitt tar man då båda dessa.
En utredning av ryggbesvär brukar inledas med en konventionell (”vanlig”) röntgen. Diskbråck kan inte diagnostiseras med konventionell röntgen. Radiologen kan med ledning av utseende av bla. utrymmet mellan ryggkotorna misstänkliggöra ett ev. diskbråck. För att se ett diskbråck på bild krävs undersökning med magnetkamera (MR).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ont i höften

Har haft ont i höften så länge jag kan minnas, det är någonting i höften som har en ”strålande” känsla som sträcker sig ner i benet. Det är som mest besvärligt när jag sitter eller ligger ner. Kan inte påstå att jag har ont hela tiden men det påverkar min sömn oerhört. Naprapat och sjukgymnast har sagt att stretching är botemedlet. Det har nu gått 3 månader sedan de sa detta och i min mening har jag varit seriös med stretching men det försvinner inte!
Kan man med Magnetröntgen hitta något? Hittar man något finns det då något man kan göra åt det? Detta är extremt jobbigt.

Har du inte varit hos en läkare eller ev. kiropraktor så kan det vara tid att gå nu.
En väldigt enkel röntgen av ländryggen, bäcken och höft kan kanske bättre klargöra vad (och var) dina besvär beror på. Både läkare och kiropraktor har remissföreskrivningsrätt till en röntgenundersökning.
Sedan får din doktor (remittent) ta vidare ställning till ev. fortsatt utredning (MR), medicinsk alt. operativ behandling eller mer specificerad sjukgymnastik.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

MR ländrygg

Har varit på en MRT för ländryggen. De misstänkte diskbråck men det visade sig att jag hade en utåtbuktad disk på L5 och båda S1 rötterna var påverkade. Jag har varit sjukskriven sen den 17 augusti. Besvären kommer till och från, ena dagen känns allt bra och andra har jag jätte ont. Är även paliationsöm i ländryggen. Vad betyder detta med utåtbuktade diskar, vad kan hända om jag går tillbaka för tidigt till arbetet. Kanske ska tillägga då att jag jobbar inom äldreomsorgen på ett demens boende. Testade här om veckan att simma lite men fick ett bakslag med en gång 🙁 Vad menas med påverkade S1 rötter och vad är de till för? Har även dåliga reflexer i vänster ben, benet är försvagat och har känslobortfall.

Att en broskskiva (disk) buktar ut beror att dess hölje som håller inne den gelatin-liknande massan som disken består av har fått försvagningar eller brustit.
Detta gör då att diskens massa kan bukta ut genom denna ”öppning” och trycka mot ryggmärgskanalen och de nervbanor som löper här och då ge exv. ischias. Så när du lyfter ”fel” trycker kotkropparna ut diskbråcket mot nervbanorna.
Ett diskbråck mot själva ryggmärgen släpper oftast efter ett tag då trycket mot nerverna minskar och värken avtar.

En nervrotspåverkan (ger bla. ischias) kan även släppa efter ett tag men kan även vara av mer kronisk karaktär.
Då en nervrot (som exv. löper ut åt vänster vid sakralkota 1, S1) irriteras av diskbråcket uppstår en inflammatorisk process här som då klämmer åt nervbanan än mer och ger tex. värk ner i vänster ben.
Ibland hjälper det då med kortisonbehandling mot detta område som då också har en avsvällande effekt på det inflammatoriska området kring nervroten.
En form av behandling mot en nervrot som ger kroniska ”ischias-smärtor” kan göras med injektion av kortison direkt mot nervroten som då behandlas ”superlokalt” (kallas rotblockad).
Denna injektion görs av en radiolog med hjälp av röntgengenomlysning där injektionsnålen kan styras mot exakt rätt plats.

Expertis på området menar att man inte ska vila bort ”diskbråcket” utan försöka återgå till normala sysslor i den omfattningen man klarar av.
Man ska givetvis inte provocera diskbråcket ännu mer genom att hjälpa till att flytta grannens piano, etc.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Nervblockad mot ryggsmärtor

Jag har sedan många år haft problem med ischial, och gått hos sjukgymnast för detta i ca 20 år. Jag har nu fått uttalade problem.

Mina smärtor i ryggen har tilltagit mer och mer de senaste åren. För ett år sedan kunde jag promenera men använde stavar som stöd vid längre promenader. Sedan har jag blivit sämre o sämre, med smärtor ner i bägge benen o korsryggen numera, fått starka värkmediciner. För att inte göra historien för lång, så kan jag nu inte ta mig fram utan kryckor, och jag går kraftigt framåtlutad. Misstanke om spinalstenos har funnits, men man säger att det inte syns på röntgen eller magnetröntgen. Därför har jag idag fått besked att jag inte får någon smärtblockad som man tidigare utlovat.

Jag väntar också på undersökning av nervbanor, och där skriver man att väntetiden är 6 månader och att jag inte kan få någon förtur trots mina kraftiga besvär. Jag har kämpat och jobbat då jag arbetsanpassat själv, med bil från dörr tilldörr, höj o sänkbart skrivbord, arbetsplats på enplan. I slutet orkade jag inte längre och bad om sjukskrivning och är nu sjukskriven. Vad hjälper det utan hjälp.
Vad finns mer att göra? CT-röntgen?

Rotblockad ländryggen
Nervblockad

Nu vet vi inte vilken sorts undersökning av nervbanorna du menar. Det kan röra sig om nervstimulering som även då registrerar känselintryck, etc. Detta vet vi således inte så mycket om då vi inte har dessa undersökningar här hos oss.
Däremot genomför våra radiologer rätt många sk. nervblockader mot ländryggens nervrötter.

Om det är en sådan här undersökning/behandling du menar då du nämner smärtblockad vet vi inte. För denna krävs ingen remiss från specialist. Ens egen husläkare kan skriva remiss och skicka in till en röntgenklinik. Om detta är en behandling för dig kan vi däremot inte svara på.

En nervblockad behandlar lokalt den nervrot som kläms åt av exv. ett diskbråck vilket då ger smärtupplevelse ner i ett ben. Behandlingen består av en kombination av bedövningsmedel och kortison som deponeras mot nervrotens utgång från ryggkanalen. Detta minskar den inflammatoriska svullnad kring nervroten som ofta uppstår vid irritation här. Detta ger då, förhoppningsvis, en lindring av den smärta som strålar ner i benet.
Denna behandling kan man också se som en diagnostik för om det verkligen är detta som orsakar smärtan samt var problemet då sitter i ryggen. Dvs. hjälper denna behandling så vet man också var exakt problemet är. Om det mot förmodan inte ger någon lindring så är man antingen på fel kotnivå eller så är problemet trots allt inte någon tryckpåverkav av dessa nervrötter.

MR är en väldigt bra, troligen vår bästa, metod för diagnostik av ryggproblem.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Att bedömma svaret

Jag fick ett brev från läkaren där det stod att röntgen visade några styck sclerotiska förändringar i bäcken och höger höftled. Vad kan detta vara?
Jag sökte för ryggskott.

Det kan finnas flera olika förklaringar till det fyndet. För att kunna göra en kvalificerad bedömning måste man veta mer om patienten (ålder, andra sjukdomar, mm.) och utseendet av bilderna.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Vilken röntgen för ryggont

 Min fråga gäller, om det är möjligt att kirurgiskt lätta på trycket på nerver i bröstryggen (mellan skulderbladen), har jätte ont. Har föreslagits att ta slätbildsröntgen där. Har tidigare fått diagnos kotkompression.
Är en slätbildsröntgen av värde för utredning eller kan MRT-röntgen ge ett bättre och tydligare svar?

 Din fråga om operation bör ställas till en ryggortoped.
En vanlig röntgenundersökning kommer sannolikt inte att kunna förklara eller bidra till den fortsatta hanteringen av din smärta.
En magnetkameraundersökning har betydligt större chans att förklara de bakomliggande orsakerna till din smärta.

 TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborg