p>Fråga Röntgendoktorn

Mar
10

Smärstillande innan CT


FrågaJag har fått en röntgen på hjärnan tror det var CT. De spolade in kontrastvätska. Påverkar resultatet något om man har tagit smärtstillande ett par timmar innan röntgen? Har fått diagnosen horners syndrom!

SvarInga smärtstillande preparat påverkar undersökningen, oavsett med eller utan kontrastmedel, på annat sätt än att de får patient med ev. värk eller smärta att slappna av och då klara av att ligga still den korta stund undersökningen trots allt tar och därmed ger bättre bilder. En patient med värk eller smärta och av den orsaken inte kan ligga still under bildtagningen kan däremot omöjliggöra en CT-undersökning.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Mar
06

Gammal skada på båtbenet


FrågaSka röntgas om en vecka i höger hand! Skada skedd maj 2014.
Kan det nu i dagsläget utvisa om skada skett på båtbenet? Ser ut som om något växt fel! Ständiga smärtor!

scaphoideumfraktur

Scaphoideum fraktur

SvarVid konstaterad fraktur på handlovens båtben (scaphoideum fraktur) är det mycket viktig att detta får läka så stabilt som möjligt. Man brukar få ha ett fixerande gips runt hela handleden för att stabilisera handleden. Detta kontrolleras frekvent under läkningsprocessen.
Dessa små brosktäckta handlovsben där båtbenet ingår kan liknas som en ”inka-mur”. Det är väldigt tunna ledspalter emellan dessa ben. Vid fraktur kan det lätt bli läkningsdefekter som då ger inskränkt rörlighet eller smärtande rörelser i framtiden. Därav denna noggranna  även tidmässigt förlängda gipsfixering och därtill röntgenkontroller.

Det är lätt att missa en båtbensfraktur. Det är så pass viktigt att inte missa en fraktur här att enbart stark klinisk misstanke på frakturering, där inget kan åskådliggöras på röntgen, ofta leder till att patienten ändå gipsas. Detta i förebyggande syfte ifall någon skada trots allt missats på röntgen.
Datortomografi (CT) är en bra metod för att, vid fortsatt oklarhet om fraktur, i detalj avbilda handlovsbenen och därmed kunna diagnostisera en ev. fraktur.

Vi vet inte om det är generellt vedertaget men om patienten fortfarande efter 2-3 veckor har ont i denna region av handleden, utan fått en diagnos av röntgen, bör nog en noggrann undersökning utföras av handspecialist eller liknande då det kan röra sig om annan behandlingskrävande skada typ ligamentskador, mm.

Fraktur på båtbenet kan även ge en sk. pseudoled där själva frakturer då bildat en ny led. En annan ”komplikation” är pseudoartros av båtbenet. Denna kan vara symtomfri under flera år för att sedan ge sig till känna i form av smärta och orörlighet.
Tidigare skador på ben lämnar ofta spår efter sig i form av oregelbundna former, onormal förslitning, benförtätning, etc. Magnetkamera (MR) är en bra metod för att så här i efterhand ev. se uppkomna skador (broskdestruktion) efter en tidigare fraktur.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Mar
03

Varför CT-öra


FrågaNär jag var yngre opererades en porslinsprotes in i mitt öra. Nu har min läkare rekommenderat mig att göra en ny operation för att bygga upp örat igen. Innan det vill han göra en datortomografi.
Varför görs det? Anledningen till att jag vill göra operationen är för att jag har problem med att det ofta kliar och rinner ur örat, samt att hörseln är nedsatt. Detta kan tydligen åtgärdas med att bygga upp örat igen.

CT inneröra

CT inneröra

SvarDatortomografi (CT) är en mycket bra metod för att åskådliggöra innerörats anatomi då den detekterar ben och luftförande håligheter mycket bra.
Inneröra är uppbyggd av luftförande gångar och håligheter. Inför en operation måste man först kartlägga hur dessa ser ut så man vet vad man ger sig in på samt OM det går att göra någonting åt.

Däremot bör man nog ta ut den befintliga protesen av porslin innan CT-undersökningen. Nu har vi inte röntgat öra med porslin förut (vad vi kan minnas…) men detta material ger troligen stora störningar i bilderna som då inte ger den anatomiska information man söker.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Feb
25

Ont i njurarna av kontrast


FrågaNär dom skulle röntga kranskärlen fick min fru kontrastvätska två gånger, eftersom dom bytte från att gå in vid handleden till att göra det i ljumsken. Detta gjordes i torsdags. Nu har hon smärtor i korsryggen, som ryggskott. Kan det vara njurarna som tagit skada?

SvarEn akut njurskada som beror på kontrast ger inga symtom så som smärtor från njurarna.
Det som händer i njuren vid kontrastmedelsinjektionen är att bla. serum kreatininet (s-kreatinin) i blodet ökar. Normalt vid kontrastpåverkan av njurarna stiger detta s-krea något inom ca. 3 dagar för att sedan återgå till sitt normala värde. Vid en skadlig påverkan av njurarna återgår inte detta S-krea till normalvärdet utan ligger fortsatt högt. Man talar då om en kontrastutlöst nefropati (njurskada). Denna nefropati ger inga symtom (smärta, etc.) utan registreras enbart genom blodprov.

För att minimera en ev. njurpåverkan bedömer man alltid patientens njurfunktion dvs. en hypotetisk bedömning av hur njurarna klarar av en viss kontrastmängd och var gränsen (mängd) går. Man räknar fram ett njurgenomflödes clearance (GFR) som baseras på läng, vikt, s-krea. Man bedömer även riskfaktorer patienten ev. har så som diabetes, uttorkning, tidigare kontrastanvändning, pågående medicinering, mm.

Bytet mellan handleden (a.radialis) till ljumsken (a.femoralis) har ingen betydelse för ryggvärken.
Det finns dokumenterade fall där jodkontrastmedel kan ge övergående muskelvärk. Denna värk känns då som en generell muskelvärk i kroppen.

Mest troligt vad gäller ryggont efter en längre röntgenundersökning, till vilket en kranskärlsröntgen kan räknas, är att patienten har sedan tidigare ryggproblem (ryggskott, ischias, etc.). Ska denna patient sedan ligga ner helt stilla på en hård och platt brits under en längre tid (1-2 timmar) ger detta då troligen ryggvärk efteråt.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Jan
27

Kontroll av bara ena höftleden


FrågaHar varit på efterkontroll och genomgått slätröntgen för högra höftleden. Jag har bytt höftlederna på båda sidor. Ser man även om det skulle vara något fel på vänstra höften även vid en sådan röntgen som siktat in sig på ena sidan.

SvarTas det en hel bäckenbild vid kontrollen så får man med  även den andra tidigare opererade sidan. Den bild visar dock endast själva höftkulan, kuppen, övre delen av lårbenet och inte hela protes-skaftet.
Våra radiologer koncentrerar sig således mest på den aktuella höftprotesen. Det är klart att dom ”slänger ett öga” på den andra höften också vid granskningen av bilderna. För en komplett detaljerad granskning krävs fler projektioner av den höftled man tittar på och så är inte fallet här.
Ser man något klart avvikande från den andra, inte aktuella höften, uppger man detta i svaret. Patienten får sedan ev. komma med en ny remiss från sin egen läkare för en kompletterande bildtagning av den tidigare opererade höften.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Nov
20

Varför belasta vid röntgen


FrågaNär man gör en belastnings röntgen,vad är det man vill ha ut av en sådan röntgen?
Vad menas med direktinskrivning av ortoped läkaren?

SvarMan belastar olika kroppsdelar vid röntgen för att se hur ”mjuka” mellanskivor/beläggning ter sig vid tryck mot dessa.
Främst rör det sig om knäledernas broskbeklädnad och ryggens kotor.

Lateral artros

Artros

Vid belastad knäled kan man avgöra ledbroskets höjd (tjocklek) då knäleden pressas ihop under tyngd och därmed beräkna graden av artros där en degenerativ (förslitning) gör att knäled där brosket slits ner får en böjning där frilagda benpartier gnider mot varandra.
Detta ger värk.
Belastad rygg kan visa ev. glidning av kotor sinsemellan. Denna stående ryggundersökning med konventionell röntgen gör vi som rutin idag.
Idag är magnetkameran (MR) den dominerande metoden för ryggundersökningar. Det finns idag även MR för stående undersökningar men var dessa maskiner finns eller om de överhuvudtaget finns i Sverige idag vet vi inte.

En direktinskrivning är då man ”hoppa över” något led i vårdkedjan. Dvs. patienten behöver inte gå via akuten, mottagning, sin husläkare eller vårdcentral först utan skrivs in på vårdavdelning direkt av behörig vårdpersonal. Det kan vara läkare, delegerad ambulanspersonal, etc. Dvs. ambulanspersonal tar misstänkt skadad/sjuk patient direkt till röntgen eller en vårdavdelning utan att passera typ akutmottagningen.
Flertalet sjukhus arbetar idag enligt denna rutin. Främst kortar det väntetiderna rejält för patienten som då slipper ett ”normalt mellansteg” i vårdkedjan med kanske  lång väntetid.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Nov
05

När CT-bihålor


FrågaJag har varit förkyld riktigt länge och fått en tid nu för att göra datortomografi och läste att man gör en sån när man tror det är bihålecancer, är livrädd!
Gör dom bara en sån då dom misstänker bihålecancer eller kan det vara mot bihåleinflammation också? Är riktigt orolig så snälla hjälp mig.

SinuitCT sinus

Sinuit

SvarVid vanliga enstaka bakteriella bihåleinflammationer (sinuit) är denna undersökning inte aktuell.
Om patienten har ständigt återkommande sinuiter som kan anses kronisk eller där en medicinsk behandling inte ger resultat kan en undersökning med datortomografi (CT) komma på tal. Kronisk sinuit talar man om då symtomen ligger latent i flera veckor där återkommande sinuiter avlöser varandra.
CT kan då genomföras för att utesluta annan patogenes till symtomen så som  polyper, tandimplantat, missbildning, malign process, mm.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Aug
28

Röntga mjukdelar


FrågaJag har jätteont i ländryggen och ut mot höger sida.
Vanlig slätröntgen av ryggraden visar inga skador. Min undran är att jag skulle vilja veta om någon av de nya MR eller CT kan visa mjukdelsskador? Och kan man ha diskbråck i det området?
Min läkare på VC säger att det finns ingen röntgen som kan visa mjukdelar, ligament etc.

SvarIdag kan man röntga eller avbilda med annan teknik (MR, CT, ultraljud) alla kroppens organ, mjukdelar, leder och blodkärl med oftast hög diagnostisk precision.
För undersökningar av ryggens mjukdelar, ryggmärg, kotdiskarna, mm. är MR den bästa metod som finns idag.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Aug
06

Se aortaaneurysm vid CT-urinvägar


FrågaÅkte in akut med smärtor i mage ljumske rygg och man gjorde en CT röntgen av buk. Fokus var på njurarna och de såg bra ut. Jag undrar om man hade sett tex. aneurysm eller krävs en särskild kontrast och röntgen för det?

CT-urografi

CT-urografi

SvarTrots att bildtagningen och kontrastinjektionen gjordes efter ett sk. ”protokoll” som är ”designad” för att optimalt avbilda njurar och urinvägar och dess uppladdning av kontrastmedel ser man även alla andra organ i buken. Översta delen av buken, i diafragmanivå, kan vara utlämnad vid bildtagningen. Detta beror dock på det protokoll som finns på den aktuella röntgenkliniken för denna undersökning. Det kan skilja något mellan protokoll och röntgenkliniker.

Vanlig utbredningen av ett bukaortaaneurysm (aortabråck) är nedom njurartärerna till en bit nedanför aortabifurkationen. Dessa partier är alltid med på bild oavsett röntgenklinik och protokoll.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Aug
02

Klädsel vid MR


FrågaJag är en tjej på 15 år som ska göra en magnetröntgen i augusti och jag undrar, för en del säger att man ska vara helt naken när man åker in i tunneln och en del säger att man får en sorts sjukhus dräkt eller vad man ska kalla det. Då undrar jag, är man naken när man gör undersökningen? För jag är lite skeptisk med att vara helt naken.

SvarNix man behöver inte vara avklädd eller naken vid en MR-undersökning.
Det som du måste ta av dig är alla klädesplagg, smycken, nycklar, bankkort, etc. som innehåller metall av något slag. Detta kan vara klädesplagg med metallbyglar (bh), knappar eller metallgylf i typ jeans.
Har du sådana klädesplagg måste du ta av dig dessa. Du får i dessa fall låna en sjukhusrock/skjorta av röntgen.
Det bästa är om du klär dig i typ mjukis- eller träningsplagg som inte har några metalldelar(obs inga metallringar för knytbandet runt midjan). Likaså bör plaggen inte har några grova tryckta dekaler/märken på tyget som glitterränder, mm.

Svarat avK.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Sidan 3 av 8112345102030...Sista »