Röntgen och spermier

Fråga Jag och min kille försöker skaffa barn och nu skall han göra en dator – urografi pga njurtensbesvär.
Jag undrar om undersökningen kan påverka hans fertilitet på kort eller lång sikt? Kan den ge några skador på hans spermier – med risk för skada på framtida barn – om vi blir gravida snart efter röntgen?

Svar Mig veterligen påverkas inte fertiliteten, varken på kort eller lång sikt.

Man har inte kunnat påvisa att bestrålade spermier leder till ökad risk för framtida skada eller men hos avkomman. Detta beror troligen på att de få spermier som eventuellt skadas av röntgenstrålningen inte klarar av att befrukta ägget.
Normalt vid datortomografiundersökning av njurarna, på män yngre än 50 år, skyddar man testiklarna med ett för ändamålet speciellt strålskydd. Syftet med skyddet är att minimera risken för att strålningsinducerad cancer ska utvecklas i testiklarna. En positiv bieffekt av strålskyddet är att även spermierna skyddas.

Svarat av M. O. Sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ett svar på ”Röntgen och spermier”

  1. Hej!

    Min son röntgades med DT flera gånger som spädbarn och liten pga en (godartad) njurtumör. Han har även röntgats omfattande pga misstänkt tarmvred efteråt mm men mig veterligen har aldrig något testikelskydd el dyl använts. Är det inte lika noga med små, i övrigt friska, pojkar???

    Undrar
    nu orolig mamma

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024