Om Chiari typ 1

Jag har gjort MR med kontrast och utan … min husläkare har skrämt livet ur mig, jag är jätte orolig för att jag har 4 små barn.
Enligt svaret så har de formelerat detta så :
Det föreligger herniering av lillhjärnstonsillerna vilka är något ”peg-formade” och buktar ca 6 mm nedom foramen magnum till höjd med övre delen av C1 båge. Förenligt med Chiari 1 missbildning. Liquroskikt kring hjärnstam och lillhjärnstonsiller men ej tecken på någon signifikat påverkan på hjärnstammen…. Detta är bara en del .. så kommer jag att överleva detta eller.

MR hjärna Chiari typ 1
MR hjärna

Chiari av typ 1 är den enklaste/lindrigaste formen av denna medfödda herniering nedåt av lillhjärnan.
Enligt vår neuroradiolog är detta fynd oftast sk. bifynd vid MR-eller CT-undersökning av hjärnan eller halsryggen av annan anledning då detta inte behöver ge några som helst symtom.
Ett problem med denna mindre nedhängning av lillhjärnan genom nackhålet kan ibland vara att likvorflödet kan störas. Detta kan i sin tur kan resultera med huvudvärk vilket även kan bli värre vid just hårdare ansträngning.

Normalt sett brukar Chiari typ 1 inte ge några egentliga neurologiska symtom utan man ska kunna leva sitt liv som vanligt. Men detta är något din egen läkare vet mer om som är insatt i ditt fall. Man ska dock aldrig överdramatisera en sjukdom.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Ett svar på ”Om Chiari typ 1”

  1. Hej.
    Vet ni nån bra övning/övningar för att stimulera lillhjärnan och nackloben på en 7 årig flicka. Hon ramlade och slog i huvudet när hon var liten och är idag inte helt frisk trots en del förbättringar. Hon har bland annat dålig syn och balans.
    Skulle uppskatta om ni dela me er av några ytterligare övningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024