Att använda kontrast till CT-skalle

Ser man mer mer med kontrast vid CT-skalle ex tumörer?

CT-skalle med blödning och ödem
CT-skalle

Tumörer och blödningar har en tendens att skapa ödem (svullnad) kring sin lokalisation i hjärnvävnaden. Detta ödem kan ses vid en CT-skalle utan kontrastmedel. Man komplettera då undersökningen med kontrastmedel till blodet för att utreda orsaken till detta ödem. Är ödemet resultatet av en malign tumör visar sig denna tumör oftast bra med kontrast då tumörer oftast har en onormal stor kärlnybildning i sig.

Kontrastmedel används även vid undersökning av hjärnans blodkärl och ”cirkulationsfysiologi” sk. CT-perfusion (CTP) vid infarkter (propp). Den infarcerade hjärnmassan laddar då inte upp med kontrast. CTP täcker dock bara in några cm (2-4cm) av de centrala delarna av hjärnan.
Likaså är det svårt att konstatera helt nya infarkter (inom 1-1,5tim) oavsett metod med eller utan kontrast.

Problem är även, oavsett metod, om patienten tidigare haft en infarkt, att kunna avgöra om nytillkommen förändring i området är av gammalt datum eller en ny infarkt.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024