MR av halsryggen

Jag har nu gått i en månad ned ont från nacken till skuldran och ut i armen i en månads tid. Har varit hos kiropraktior två gånger vilket gjorde det ännu värre. Har varit hos läkaren och fått citadon och pronaxen men inget hjälper. Har gått hos sjukgymnast och fått akupunktur men det hjälper inte heller så hon ville av vänta tills jag varit hos läkaren igen. Kan det vara så att det är en nerv som sitter i kläm i axlen eller någon annan stans. Om det nu är så hur lång tid tar det innan jag får svar från MR om jag har en remiss till den.

Att ställa en klinisk diagnos ligger inte för våra radiologer. Detta är en bedömning som en ”kliniker” gör, dvs. din egen läkare på vårdcentralen, ortoped eller liknande.
Många gånger ligger problemet i just halsryggen där nervflätor löper ut och ner i axlar och armar. Halsryggen är mycket utsatt för ryck, slängar och monotona rörelser som kan ge skador och förslitningar av olika genes. Oftas är då en radiologisk diagnostik den enda vägen för en säker diagnos. Om skadorna sedan går att behandla mer än symtomatiskt är en fråga för klinikern.

För att erhålla ett svar från en MR-undersökning förutsätter detta att denna är gjord. Väntetiderna till olika MR-undersökningar kan vara långa då denna typ av problem inte prioriteras lika högt som skador av mer akut karaktär eller med malignt inslag i frågeställningen. Likaså skiljer sig väntetiderna åt mellan olika sjukhus. När väl MR-undersökningen är klar brukar svaret från denna typ av undersökning ta 1-5 veckor beroende på bla. prioritering, arbetsbelastning för våra radiologer, mm.

K.T. rtgssk.
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

KategorierMR