Att se liten stroke på röntgen

Kan man ha haft en liten stroke som aldrig kommer synas på nån röntgen. Jag har haft troligtvis en liten, jag är nästan helt återställd lite svagare på högra sidan än. Men dom ser inget på röntgen.

CT-skalle misstänkt infarkt
CT-skalle ny

Stroke kommer från engelskan och betydelsen på svenska blir ”slaganfall” eller ”hjärnkatastrof”. Detta innefattar blodpropp (infarkt) i någon av hjärnan blodförsörjande kärl eller en blödning kring eller i hjärnans mjukdelar eller hålrum. Infarkterna svarar för ca. 85% av alla stroke-tillbud.

Små eller nyligen inträffade små infarkter kan vara svåra att urskilja på en undersökning med datortomografi (CT). Blödning i hjärnan, även mindre sådana, ses då bättre med CT.

CT-skalle undersökning efter 4 dagar
CT-skalle 4 dagar

Då man ev. snabbt vill sätta in propplösande läkemedel (trombolys) efter symtomdebuten måste man först utesluta att det inte rör sig om en blödning i skallen. Blodförtunnande läkemedel förvärrar i så fall skadan.

Mindre symtomgivande infarkter kan ev. ses bättre efter en tid då skadan i den hjärnvävnad som skulle försörjts med blod av det igenproppade kärlet ev. ökat i både omfång som sk. attenueringskillnad (kontrastskillnaden) i CT-bilden.

Magnetkameran (MR) är bättre på  avbilda ärr eller mjukdelsförändringar inom hjärnan efter infarkter och blödningar. Denna undersökning tar dock längre tid vilket inte gör den till förstahandsvalet vid urakut undersökning av hjärnan (sk. trombolyslarm).

K.T rtgssk
Röntgen Helsingborg

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024