Se allt med tandröntgen

Jag har problem med en tand men jag är inte riktigt säker på om det är just den tanden jag tror det är. Så min fråga är kan man se på tandröntgen vilken tand som man har besvär med.
Jag vill ju ej att de lagar fel tand ….

En röntgen av tänderna är ett komplement till den kliniska (manuella) undersökningen. Det finns tillfällen då röntgenbilder inte visar på något fel trots att patienten har mycket besvär från en tand.
Så den kliniska bedömningen av tandläkaren är nästan viktigare än vad själva röntgen av tänderna är.

G.O-S. övertandläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Metallbro vid MR

 Genomgick en magnetröntgen skalle nacke rygg. Glömde berätta att jag har en metallbro i munnen. Risk?

 Det finns ingen risk med detta.
Om undersökningen avser just käken kan metall här ge störningar i bilderna. Alla tandimplantat eller andra anordningar som fixeras i käkarna är idag gjorda i icke magnetiska metaller och legeringar. Oftast är det rostfritt stål i bryggor och broar eller titan i implantskruvarna. Metall som sitter förankrat i eller mot skelett rör sig inte nämnvärt eller påverkar dig på annat sätt.

 K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning hos tandläkaren

Idag var jag med min son till tandläkaren & de tog en röntgenbild på hans tand. Jag satt ca 3 m från honom (utan blyskydd)och är nu orolig för att mitt barn tagit skada av detta. Jag är i v.35. Tandsköterskan sa att det inte var någon fara för att strålningen är så liten, men jag ville ändå kolla med er.

Då man röntgenundersöker små barn är det bra om någon förälder är med vid undersökningen, detta för att barnet ska kunna känna sig trygg. Normalt ska man som medföljande förälder ha strålskyddsförkläde (blyförkläde) på sig. Alternativt kan man står en bit bort. Då strålningen snabbt avtar med avståndet reducerar ett avstånd på två meter strålningen lika mycket som ett strålskyddsförkläde. Du var tre meter bort och då är det inget som helst problem för dig eller för ditt foster.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Strålning vid tandröntgen

Jag ska få ett tandimplantat i nederkäken och har gjort en panoramaröntgen och en extraoral röntgen (jag tror att det heter digital volymtomografi). Hur mycket strålning får man av detta? Och hur mycket strålning får kroppsdelar utanför käken, tex svalg, strupe och näsa/öron?

I allmänhet är det låga stråldoser då det gäller röntgenundersökningar av käken. En panoramaröntgen ger mindre än 0,05 mSv i effektiv stråldos, vilket motsvarar någon veckas naturlig bakgrundsstrålning. Då det gäller stråldoser från en volymsdatortomograf har jag inte så bra koll på detta då vi ännu inte har denna typ av utrustning på röntgenavdelningen där jag arbetar. Men vad jag förstår så är den effektiva stråldosen även här liten, möjligen några tiondels mSv.
Stråldosen blir av naturliga skäl störst till de organ som blir direkt bestrålade vid undersökningen. Organ som ligger vid sidan om, blir utsatta för spridd strålning. Mängden spridd strålning avtar snabbt ju längre bort man kommer från området som undersöks. Att ge några siffervärden på stråldoser till organ som ligger utanför det undersökta området är komplicerat, så jag avstår från detta.

Tänk på att stråldoser kan anges på lite olika sätt. Då det gäller långsiktiga risker med strålning anges dosen som effektiv stråldos. Effektiv stråldos är ett mått på risken att drabbas av strålningsinducerad cancer. Då det gäller stråldos till enskilda organ brukar detta anges som absorberad stråldos. Detta är ett mått på hur mycket energi som har absorberats per massenhet i organet i fråga.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Röntgen efter strålning

Jag jobbar som tandläkare. En av mina patienter har genomgått en strålbehandling för bröstcancer. Patienten är tveksam till att ta röntgenbilder hos mig. Patientens husläkare har avrått henne från att ta bilder hos tandläkaren.
Hur ska jag resonera? Ska jag undvika att ta bilder eller går det bra då mängden strålning är så pass liten.

Det finns ingen koppling mellan tidigare bröstcancer och ökad strålningskänslighet i käken. Däremot kan kvinnan mycket väl känna oro och ängslan över att få sina tänder röntgenundersökta.

Som alltid då det gäller röntgenundersökning så ska undersökningen kunna motiveras och anses berättigad. Den förväntade nyttan med bestrålningen ska vara större än risken med bestrålningen. Avstår man från röntgenundersökningen ska detta vara ett sämre alternativ för patienten jämfört med om man genomför undersökningen. Dessutom ska röntgenundersökningen göras på så sätt att stråldosen blir så låg som möjlig utan att man gör avkall på undersökningens kvalitet. Man säger att bestrålningen ska vara optimerad.
Vid tandröntgen är den mängd spridd röntgenstrålning som träffar patientens bröst i praktiken helt försumbar. Därför brukar man inte skydda själva kroppen mot strålningen, bara köldkörteln med ett halsskydd.

Du får förklara för patienten att hon har nytta av att undersökas (om det nu är så, har hon väldigt god tandstatus kanske nyttan är mer tveksam), och att det är viktigt att man har bra tänder.
Har du ett strålskyddsförkläde kan du erbjuda patienten detta vid undersökningen. Förklädet gör obetydlig nytta strålskyddsmässigt då det knapp finns någon spridd strålning att reducera. Men å andra sidan gör förklädet heller ingen skada. Om patienten upplever det positivt med ett strålskyddsförkläde så är detta ett nog så bra skäl till att använda förklädet.
Husläkarens avrådan från att ta röntgenbilder hos tandläkaren förvånar mig. Någon måste ha missförstått någonting.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Bröstmjölk och strålning

Fråga Jag har precis varit hos tanläkaren. Min 3 månader dotter var med. jag röntgades med krage på och dottern låg utanför…
Min fråga är nu om strålningen kan gå över i brösten/mjölken eftersom jag ammar?

Svar Bröstmjölk eller bröstkörtlarna påverkas inte alls av tandröntgen på något sätt. Ingen strålning stannar kvar i kroppen efter att exponeringen avslutats.
Brösten får i praktiken ingen bestrålning alls vid en röntgen av tänderna.

Svarat av K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Tänder vid CT-skalle

Fråga Kan CT-röntgen av skallen pga. huvudvärk visa om det finns någon inflammation i ex.vis en visdomstand eller måste särskild röntgen göras hos tandläkare?

Svar CT-bilderna på skallen täcker inte in tänderna. Lägesbestämning, etc. av visdomständer måste göras hos tandläkare med speciellt projicerade bilder.

Svarat av G.O.S. övertandläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Havsborstmask

icon_mini_faq Jag är en student i maringiologi som har en fråga gällande röntgen.
Havsborstmaskars käkapparatur mäter mellan 1mm och flera mm. Dessa används i fossil och kallas Scolecodonter.
Jag undrar om det går att röntga en recent havsborstmask för att få en exakt bild av käkapparaturens arkitektur?

icon_mini_register Käkpartiet hos dina maskar måste vara mineraliserat för att synas med konventionell röntgen.
Det bästa är då att röntga dem med högupplöst film. Denna typ av fintecknande filmer finner du vid bl.a. tandröntgen.
Det skulle då vara hos någon tandläkare som ej gått över till digital röntgen än.
Modern mammografi (digitalt) bör även klara detta. Denna teknik har dock ej ännu någon större spridning i landet.
Konventionell ny digital röntgenteknik, som de flesta röntgenadelningar har idag, har ej denna upplösning i bilden för dessa små strukturer.

icon_mini_profile K. T. rtgssk.
Röntgen Helsingborgs lasarett

® www.rontgen.com 1998-2024 :: Fråga Röntgendoktorn 1999-2024