p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
29

Mall för tolkning av bilder


Vid tolkningen av bilderna från en CT hjärna är ofta små strukturer i hjärnan beskrivna med en sådan ackuratess att jag undrar om det finns en ”lathund” s.a.s. kalkerbild där rtg-ologen kan känna igen fyndet från sin egen aktuella undersökning med illustrationen i den s.k. lathunden (”instruktionsboken”) och därmed kunna skriva utlåtandet med hjälp av detta?

Det finns en stor flora av exempelbilder både på den normala anatomin, variantanatomi och olika sjukdomstillstånd.
De vanligaste fynden har man som radiolog lärt sig utantill medan vid ovanliga fynd kan konsultera böcker och digitala bildbanker.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
12

Väntan på svaret


 Jag undrar om de kan ha hittat något allvarligt på min röntgen? Jag var och röntgade min bröstrygg för 15 dagar sedan och har inte fått något svar än, vet inte om svaret ska mellanlanda hos läkaren på vårdcentralen först?!

 Ett svar från oss på en tidbokad konventionell röntgenundersökning av ryggen (skelettet) tar normalt ca. 1 vecka. Om undersökningen av bröstryggen däremot gjordes med magnetkamera (MR) kan svaret ta allt mellan 1-5 veckor lite beroende på röntgenavdelningens tillgång till MR-radiologer. Är undersökningen akut ges svar samma dag.
Röntgensvar skickas alltid till remittenten (din doktor). Sedan är det den egen doktor som hör av sig om svaret till patienten.
.. och nu är det semestertider så minst (!) 15 dagar får nog anses normalt för svar efter en konventionell röntgen!

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
12

Svar efter tjocktarmsröntgen


 Vid en tjocktarmsröntgen, får man svar med en gång?

 Är det en konventionell tjocktarmsröntgen (kolon) där en ”erfaren” läkare genomför undersökningen med ”genomlysning” kan patienten få visst preliminärt svar efteråt. Om en röntgensjuksköterska eller ”mindre erfaren” läkare gör undersökningen får patienten vänta med svaret.
 En tjocktarmsröntgen är klar när hela tjocktarmen är väl avbildad. Så oavsett vem som gör undersökningen blir denna bra utförd då detta kriterie alltid ska vara uppfylld innan undersökningen avslutas.

Om undersökningen av tjocktarmen genomföres med datortomografi, vilket blir mer som standardundersökning numera, fås inga svar i samband med undersökningen. Dessa bilder granskas i efterhand av radiolog.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
12

Risker med att jobba med röntgen


 Jag vill plugga till röntgensjuksköterska, men är det farligt att jobba med röngen?

 Inom alla yrken finns risker av mer eller  mindre slag. Arbetar du med röntgen så som det tänkt är det inte farligare än något annat yrke. Det finns massor med yrken som nog får anses som mer riskfyllda än arbeta med röntgen. Polis, gatuarbetare, bagare, tidningsbud, mfl. för att nämna några yrkeskategorier som nog får anses som klart mer riskfyllda än vårt jobb. Det värsta du kan råka ut för är att sticka dig på en nål…

Att arbeta med radiologi och människor är ett mycket stimulerande och variationsrikt arbete som vi mycket starkt kan rekommendera.

 K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
05

Varför blodprov innan CT


Min man hade tung hosta för ca en månad sedan och fick remiss till röntgen. Hostan är nu borta, men han gjorde röntgen, och blev uppringd av läkare två dagar efter lungröntgen. De hittade en förtätning på höger lungspets, och han fick komma in till vårdcentralen dagen efter samtalet för att ta något blodprov för njurarna. Han ska även snart tillbaks och göra en skiktröntgen.

Min fundering är varför man tar prov för att kolla njurarna? Vad har det med lungorna att göra? Vidare undrar jag om han får svar på skiktröntgen på en gång han har gjort den, mest för att jag vill veta om jag ska följa med honom dit. Han är jätteorolig för att det ska vara någon form av cancer.

Datortomografi (CT/skiktröntgen)av lungorna görs medstadels med kontrastmedel. Detta jodkontrastmedel sprutas då in i blodet vid bildtagningen för att se blodrika strukturer inom lungorna.

Kontrastmedel som tillförs blodbanorna utsöndras via njurarna till urinen. Dvs. man kissar ut kontrastmedlet.
Dock måste man innan man ger kontrastmedel, oavsett typ av undersökning, kontrollera att njurarna fungerar som de ska så att de klarar av att ”ta hand om kontrasten” efteråt. Om patienten har dålig njurfunktion kan man behöva avstå från kontrast vid undersökningen eller välja annan alternativ undersökningsmetod. Njurarnas kondition kontrolleras därför först med ett enkelt blodprov på det sk. kreatininvärdet.

Svar efter en tidbokad röntgenundersökning fås aldrig vid undersökningen. Denna undersökning granskas av en radiolog vid ett senare tillfälle. Normalt skickas svaret inom 1-2 veckor till patientens egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
05

Strålning vid panoramaröntgen


Jag funderar kring strålning och risk jag utsatts för i samband med panoramaröntgen. Har gjort panoramaröntgen 1994, 1999 (traditionell med film) samt en digital 2011. Har därutöver gjort ”vanliga” röntgenbilder hos tandläkare. Min fundering är om riskerna ackumuleras i kroppen allt eftersom man tar bilder samt mängden strålning vid en traditionell panoramaröntgen (ej digital)?

Vanlig tandröntgen men även panoramaröntgen görs med väldigt lite röntgenstrålning. Därför är stråldoserna och riskerna i motsvarande grad också väldigt små. Stråldosen vid en panoramaröntgen motsvarar någon eller (med film) några dagars naturlig bakgrundsstrålning.

Riskerna ackumuleras. För varje ny röntgenundersökning som görs ska den nya risken läggas till de gamla riskerna som härrör från tidigare röntgenundersökningar. Detta kan tyckas innebära att det blir väldigt farligt att göra många röntgenundersökningar. Men risken för varje undersökning är liten, och även om man lägger ihop många små risker så förblir den ackumulerade risken fortfarande liten. Jämför med risken att omkomma i en trafikolycka. Att göra en bilresa innebär en viss risk. Gör man tio bilresor innebär detta (förenklat) tio gånger större risk. Även om man dagligen åker bil har man mycket goda chanser att inte omkomma i en trafikolycka. Detta därför risken för varje bilresa är så liten. Risken med en panoramaröntgen motsvarar ungefär risken med en bilresa på några mil.

Man blir inte mer strålningskänslig för att man tidigare har blivit röntgenundersökt. Man härdas heller inte av strålning. Varje undersökning som görs (med samma effektiva stråldos) innebör samma risk oavsett om man blivit röntgad tidigare eller inte. Däremot avtar strålningskänsligheten men åldern. En person som är 50 år är ungefär hälften så strålningskänslig som en person på 20 år.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Aug
05

Att få MR med egenremiss


MR-röntgen av handleden och handen. Hur utförs denna röntgen.
Kan jag få genom s.k egenremiss en röntgen utförd av kvalificerade vårdgivare.

En MR-undersökning, samt alla andra former av röntgen, kan inte fås genom sk. egenremiss.
Denna typ av remiss gäller endast på vissa specialistmottagningar på sjukhus där man då har möjlighet att komma till utan först behöva ”ta vägen om” den egna doktorn, vårdcentral eller liknande.
En MR-undersökning av hand och handled görs liggande. Är patienten kraftig kan man behöva placera armen sträckt ovan huvudet. Detta kan då även göras liggande på magen. Patienter med mer ”normal kroppsstorlek” ligger på rygg med armarna placerade ner längs med sidorna. Undersökningen tar ca. 20 minuter.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
04

Nålar i kroppen och MR


Fick nålar i mig för 45 år sedan. Vad händer då om jag magnetröntgar mig?

Tyvärr kan jag inte säga vad som händer med dig eller dina nålar om du genomgår en undersökning med en magnetkamera. Eventuellt kommer nålarna att påverkas (vridas) av magnetfältet. De kan också bli uppvärmda (orsaka lokala brännskador) av de radiovågor som magnetkameran arbetar med. Nålarna kan också försämra bildkvaliteten.

Om det är aktuellt för dig att undersökas med en magnetkamera, ska du meddela avdelningen som ska göra undersökningen, att du har nålar i kroppen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Aug
04

Mycket luft i magen


Är det farligt med luft i magen? Är opererad för pancreacanser förra året. Gjorde en ct scan alldeles nyligen som visade mycket luft i magen vad kan man göra åt det (har ofta ont i magen)?

CT-buk luft i tarmar

CT-buk

 Det är normalt med mer eller mindre luft i mag-tarmkanalen. Bilder kan visa stora mängder luft i till synes utspända tarmar utan att detta i sig är något fel. Tarmarna ska vara luftförande i hela sin längd på bilderna.
Vad som är fel är om det är luft utanför tarmkanalen i bukhålan (kallas ”fri gas”). Fel kan det också vara om början av tarmsystemet ”blåser upp sig” och ger svår magont medan de mer distala delarna av tarmarna förblir lufttomma. Detta kan då ev. tyda på tarmvred (ileus).

Tråkigt men sant är att mycket kan vara fel med magen och är även så hos många människor. Magen består av flera komplexa organ som ska sammarbeta för att kroppen ska må bra. Hur ens mage ska må bäst är helt individuellt. Har man återkommande besvär med magen bör man kontakta sin egen doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Aug
04

CT-skalle och graviditet


Jag är en 18 årig tjej, i december röntgade jag käkarna med datortomografi, sedan har jag även röntgat ryggen och nacken i februari och sedan igen ryggen och nacken i mars. Jag har lidit av en kraftfull huvudvärk de senaste 4 månaderna, därför bad jag min doktor att skriva en remiss till röntgen, och nu ska jag få en datortomografi röntgen av skallen. Jag är bara rädd att det blir för många strålningar under en sådan kort tid? Kan detta vara farligt?

Riskerna med röntgenstrålning är, jämfört med andra risker, trots allt inte speciellt stora. Men även små risker bör undvikas om detta är möjligt. Därför måste två villkor vara uppfylla för att få röntgenundersöka patienter. För det första ska man kunna motivera undersökningen, det vill säga att det troligen är sämre för patienten att avstå undersökning jämfört med att göra den. Avstår man från röntgenundersökningar finns ju risken att man inte i tid upptäcker en eventuell sjukdom, och att risken med att denna inte upptäcks är större än risken med röntgenundersökningen. För det andra ska man inte använda mer röntgenstrålning än vad som behövs för att kunna ställa en korrekt diagnos, det vill säga, man ska optimera användningen av röntgenstrålningen.
Uppfyller man ovan två villkor är röntgenundersökning till nytta för patienten, och risken minimeras så långt som det är möjligt.

Även om du tycker att du gör många röntgenundersökningar på kort tid så påverkar inte den korta tiden risken. Om alla dina undersökningar görs under en och samma dag eller utdraget under flera år, så blir den sammanlagda risken lika i de bägge fallen.
Den sammanlagda risk som dina röntgenundersökningarna medför är liten. Som en hjälp att bättre förstå storleken på risken kan man jämföra den och uttrycka den på lite olika sätt. Röntgenstrålningen som du utsätts för motsvarar ungefär två till tre års naturlig bakgrundsstrålning (sök mer info om bakgrundsstrålning på nätet). Om man röker 20 cigaretter per dag, räcker det att man röker i två till tre veckor för att risken med rökning ska motsvara den risk som dina sammanlagda röntgenundersökningar innebär. Åker man bil finns ju alltid en risk att omkomma i en trafikolycka. Risken med dina undersökningar motsvarar risken med några hundra mils bilåkande.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett