p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
22

Vad kan ses vid MR-ländrygg


Hur mycket ser man vid magnetröntgen av ländrygg? Kan man se förändringar i bäcken eller underliv?

Lite olika beroende på hur rutinerna är på de olika magnetkamera-avdelningarna. Hos oss ser man en viss del av bäckenet samt en del av underslivet. Avser undersökningen att involvera även dessa områden behövs oftast en separat riktad undersökning för just bäcken och underliv.

A-C. K. sektionsledare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.