p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
22

Hemangiom vs. benröta i ländrygg


Hur kan man veta att fläckar i ryggkotorna är hemangiom om det står med utseende som hemangiom om den största. Är det absolut säkert att det inte är benröta eller cancer då. Hur ser man skillnad på detta?
Det finns flera fläckar är det brukligt att det finns i rygg-graden?

MR hemangion

MR ländrygg

Det är stor skillnad radiologiskt på dess fynd. Det brukar inte vara några som helst problem för våra radiologer att skilja dessa åt på röntgenbilder. Framför allt avbildas dessa fynd mycket karateristiskt på MR- och CT-bilder.
Där en godartad typ av vertebralhemangiom (en typ av kärlmissbildning) ”håller ihop” som en begränsad struktur där sprider sk. benröta (ostemyelit), som utgörs av inflammation i ben, ut sig ostrukturerat. I ett ”fåtal fall” kan även hemangiom vara av mer agressiv typ och kan då sprida ut sig utanför själva kotkroppen.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.