p>Fråga Röntgendoktorn

Jun
10

Strålrisk mot foster


 Jag är gravid i vecka 12. För några dagar sedan råkade jag ut för en cykelolycka och drabbades av hjärnskakning. Man röntgade då skallen och nacken för att se om det fanns några ytterligare skador, magen täcktes inte över under röntgen. Jag fick väldigt lite information om hur detta kan påverka fostret. Undrar nu vilka… Läs mer »

Maj
06

Strålning bakom blyskydd


Jag undrar om ett foster i v.3-5 kan ha fått en skadlig dos strålning då jag var med under en kallibrering av mammografiapparat, som då stod konstant på 38 KV och 250 mAs, under de kanske 10 exponeringar vi tog. Givetvis stod vi bakom bly skärmen, som hör till apparaten. Vill gärna höra ditt svar.… Läs mer »

Mar
02

Risk med röntgen hos tandläkaren


Jag har en fråga angående tandröntgen och strålningen man får av det och eventuella biverkningar. Tidigare idag så var jag hos tandläkaren och tog 3 röntgen bilder på tänderna för att kolla om jag hade några hål. Men när jag tog röntgen bilderna så fick jag aldrig nån krage på min hals som man annars… Läs mer »

Mar
02

Röntgenstrålar mot testiklarna


Jag är en snart 20-årig kille som för drygt 4 år sedan drabbades av höftproblem av relativt elak form med resultatet att min ena höftkula mer eller mindre ruttnade bort. Efter fyra operationer har jag nu slutligen en höftprotes och är i princip helt besvärsfri. Min fundering gäller de röntgenundersökningar jag genomfört under dessa år… Läs mer »

Jan
05

Röntgen efter strålning


Jag jobbar som tandläkare. En av mina patienter har genomgått en strålbehandling för bröstcancer. Patienten är tveksam till att ta röntgenbilder hos mig. Patientens husläkare har avrått henne från att ta bilder hos tandläkaren. Hur ska jag resonera? Ska jag undvika att ta bilder eller går det bra då mängden strålning är så pass liten.… Läs mer »

Dec
15

Röntgen utomlands mot testiklarna


Jag skadade ländryggen samt fick några övriga frakturer i utlandet. Genomgick både flatröntgen och CT där. På kontrollröntgen hemma i Sverige får jag ett testikelskydd. Detta blev jag inte erbjuden på det utländska sjukhuset. På 3D-modellen som jag fick med mig hem kan jag tydligt urskilja att hela mitt könsorgan blivit bestrålat. Jag oroar mig… Läs mer »

Dec
09

Blyskydd vid graviditet


Jag läser till operationssjuksköterska och är gravid. Under min praktik används vanligen röntgen under operatationerna med varierande genomlysningstid från 1 till 10 minuter. Jag har praktik i 13 veckor till. Kan jag fortsätta att medverka vid dessa operationer om jag använder röntgenförkläde utan att det är någon risk för att fostret skadas? Bör jag använda… Läs mer »

Dec
08

Om blyskydd på små pojkar


Min son röntgades med DT flera gånger som spädbarn och liten pga en (godartad) njurtumör. Han har även röntgats omfattande pga misstänkt tarmvred efteråt mm men mig veterligen har aldrig något testikelskydd el dyl använts. Är det inte lika noga med små, i övrigt friska, pojkar??? Kan man så ska man skydda testiklarna även på… Läs mer »

Okt
19

Arbeta med röntgen och gravid


Jag arbetar som produktspecialist och kommer att behöva vara med på ryggoperationer under graviditeten (nu i v 6) med genomlysning ca 1 gång i veckan. Om jag skyddar mig med blyförkläde samt ser till att alltid gå bort minst 2 m från patienten under genomlysning, kan jag då lugnt arbeta vidare med detta? Du kan… Läs mer »

Okt
01

Strålning mot testiklarna vid CT


Har genomgått 3 CT på kort tid pga. njursten och ska göra en fjärde pga. uppföljning efter operation. Har inte vid något tillfälle erbjudits testikelskydd (är 36 år) vilket jag förstår är rutin i vissa landsting. Har inte heller fått diskutera nödvändigheten av dessa upprepade undersökningar med läkare. Bör jag vara orolig för stråldosen? Du… Läs mer »

Sidan 2 av 3123