p>Fråga Röntgendoktorn

Jun
10

Strålrisk mot foster


 Jag är gravid i vecka 12. För några dagar sedan råkade jag ut för en cykelolycka och drabbades av hjärnskakning. Man röntgade då skallen och nacken för att se om det fanns några ytterligare skador, magen täcktes inte över under röntgen.
Jag fick väldigt lite information om hur detta kan påverka fostret. Undrar nu vilka risker detta kan medföra?

 Inga skador eller risker. Då man röntgenundersöker gravida patienter behöver man bara tänka på fostret då man strålar direkt mot kvinnans buk eller i dess närhet. Röntgenundersöker man huvud, hals, lungor, bröst, armar, nedre delen av benen, händer eller fötter behöver man inte bekymra sig om patienten är gravid, detta därför att stråldosen till fostret i dessa fall är helt försumbar.
Röntgenundersöker man till exempel kvinnans hals är det alltid bara så kallad spridd röntgenstrålning som kan träffa fostret. Denna spridda strålning har dock låg energi och stoppas därför effektivt av kvinnans egna vävnad så den når aldrig fram till fostret.

Om röntgenpersonalen vet om att patienten är gravid tycker jag att det är rimligt att personalen informerar om att fostret inte utsätts för några strålningsrisker då man till exempel röntgar halsen eller huvudet. Men det är inte säkert att personalen känner till graviditeten eftersom de inte ska vidta några speciella åtgärder eftersom detta inte behövs.

 M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.