p>Fråga Röntgendoktorn

Okt
19

Arbeta med röntgen och gravid


Jag arbetar som produktspecialist och kommer att behöva vara med på ryggoperationer under graviditeten (nu i v 6) med genomlysning ca 1 gång i veckan. Om jag skyddar mig med blyförkläde samt ser till att alltid gå bort minst 2 m från patienten under genomlysning, kan jag då lugnt arbeta vidare med detta?

Du kan vara helt lugn. Strålskyddsförklädet är ett bra skydd. Dessutom är två meter bort ett avstånd som är tillräckligt stort för att kraftigt reducera stråldosen. Jag brukar då jag föreläser om strålskydd för vårdpersonal visa att avståndet två meter bort från patienten är lika effektivt som ett strålskyddsförkläde (jämfört med om du står bredvid patienten). Detta innebär i praktiken att du har ett skydd som motsvarar dubbla strålskyddsförkläden.
I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter finns dosgränser för vad ett foster får utsättas för under graviditeten utifall gravida arbetar med joniserande strålning. Den ”yrkesrelaterade” bestrålningen till fostret får maximalt vara 1 mSv. Denna gräns är satt så att risken för fostret/barnet är så liten att den i praktiken är försumbar jämfört med alla andra risker som vi alla utsätts för, t.ex. risken att bli svårt sjuk, trafikolyckor, bränder, etc.

Jag skulle uppskatta att om du jobbar under större delen av din graviditet med genomlysning någon/några gånger per vecka och med strålskyddsförkläde och står några meter bort från patienten, kommer det sammanlagda ”yrkesrelaterade” stråldosen till fostret att maximalt bli 0,01 mSv. Troligen blir den betydligt mindre än så.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.