p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
05

Procentuell risk med röntgen


Under frågan ”Är röntgen farligt” svarar ni att i 99.99% av fallen orsakar röntgen inga direkta eller senare problem. Var kommer den siffran ifrån?

Det är oerhört svårt att sätta en siffra på hur farlig röntgenstrålningen är för gemene man. Ev. skador som beror på en röntgenundersökning ses först efter mycket lång tid (stokastiska) såvida patienten inte gått igenom en eller flera röntgenundersökningar eller blivit mycket intensivt bestrålad över ett och samma område/organ. Då kan man öka riskerna med någon eller några procent.

En ev. risk med röntgen beror på hur ofta, hur många bilder, vilket område som röntgas, hur kraftig patienten är, vid vilken ålder, med vilken röntgenapparat, osv, osv…..  Det är således näst intill omöjligt att avgöra om en ev. framtida skada kan härledas till en specifik röntgenundersökning. Det finns större hälsorisker med stålning genom att flyga, ha ett hus på berggrund i vissa områden, blåbetong i hus, sola på stranden i Phuket, mm.

Att ange riskerna till 0.01% för ev. framtida skada ska därför ses som ett sätt att minska våra patienters oro inför röntgen. Man får inte överdramatisera det här med röntgen. Det hjälper inte oss om allmänheten jämför oss med ett kärnkraftverk eller liknande.
Rätt använt är riskerna med en röntgenundersökning i praktiken obefintliga. Däremot kan riskerna för ohälsa vara betydligt högre om man inte gör en röntgen.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Jan
05

Oavsiktlig röntgenbestrålning mot foster


När jag var i vecka 22 skulle min sons (1,5 år) bäcken röntgas. Jag var med honom och det var meningen att jag skulle bes lämna stället före de tryckte på knappen. Men plötsligt glömde sköterskan bort det och tog en röntgenbild trots att jag stod endast en halv meter bort. Hur och framförallt har detta påverkat mitt foster? Är så otroligt orolig..

Det är inte något stort problem, och du behöver inte oroa dig. Du själv har träffats av spridd röntgenstrålning då du vara nära ditt barn då han röntgades. Den spridda röntgenstrålningen har låg energi och därmed kort räckvidd i vävnad. Detta innebär att din egen vävnad som finns mellan din hud och in till fostret fungerar som ett bra strålskydd för fostret.

Många tror att foster är extremt strålningskänsliga, men så är det inte. Foster är bara ungefär tre gånger mer strålningskänsliga än vuxna. Fosterstråldosen är i detta fall mycket liten och motsvarar några timmars bakgrundsstrålning (sök gärna mer information på nätet om bakgrundsstrålning). Den lilla risk som detta innebär kan anses som försumbar. Med största sannolikhet har ditt foster inte påverkats alls.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Dec
20

Strålning vid röntgen av barnskalle


Hur mycket strålning i mSv får ett barn på 19 kg i sig vid en CT skalle? Hur stor riskökning för framtida men i form av strålningsinducerad cancer innebar denna undersökning och bör man oroa sig som förälder? Barnet är 4 år. Används barnprotokoll på de svenska universitetssjukhusen med egna barnkliniker så att stråldosen blir minsta möjliga?

CT-undersökning av skallen på ett 4-årigt barn innebär en stråldos på knappt 2 mSv. Den naturliga bakgrundsstrålningen ger oss alla en stråldos på ungefär 2 mSv/år, dvs ett års bakgrundsstrålning ger ungefär samma stråldos som en ”CT-skalle” på ett barn.
Risken för att avlida i en cancersjukdom på grund av stråldosen 2 mSv till ett barn är 0,03%, eller 99.97% chans att inte drabbas. Cancersjukdomar beror på mycket annat än strålning. Ungefär 20% av befolkningen förväntas avlida i någon form av cancersjukdom. En extra stråldos på 2 mSv ökar risken från 20% till 20,03% (för barn).

Barn är ungefär 3 gånger mer strålningskänsliga jämfört med vuxna. 2 mSv i extra stråldos innebär för vuxna att risken att avlida i en cancersjukdom ökar med ungefär 0,01%.

Man får inte cancer med en gång efter en bestrålning. En strålningsinducerad cancer har lång latenstid och behöver vanligen mellan tio och trettio år på sig innan den ger sig tillkänna. Dock, risken att drabbas av en strålningsinducerad cancer är trots allt väldigt liten, och som röntgenpatient, eller förälder till röntgenpatient, ska man inte behöva oroa sig.
Man kan idag inte säga om en konstaterad cancer beror på strålning eller om den beror på något annat.

Alla barn som undersöks med datortomografer (CT) i Sverige blir sedan flera år tillbaka undersökta med speciella barnprotokoll så att stråldosen blir minsta möjliga. Detta gäller inte bara universitetssjukhus utan samtliga sjukhus.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Dec
16

CT vs. MR vid graviditet


Det är så att jag har haft problem med min nacke sedan cirka 4 månader och det knakar och gör otroligt ont. Imorse när jag streckte mig ner för att ta tag i min telefon knäckte det till igen och nu kan jag inte vrida mitt huvud åt höger. Det knakar när jag andas och det är verkligen påfrestande. Jag fick en tid på röntgen men när jag berättade att jag var i vecka 5 så fick jag inte röntgas längre utan de ska nu skicka en remiss till MR men de sa att det var lång väntetid.
Det känns som att nacken skall gå av nästan och jag vet inte vad ja ska göra. Jag vill ju inte skada barnet men jag kan knappt röra mig! Kan man se skelettet på en MR? Vad borde jag göra?

Då man röntgenundersöker gravida patienter behöver man bara tänka på fostret då man strålar direkt mot kvinnans buk eller i dess närhet. Röntgenundersöker man huvud, hals, axlar, lungor, bröst, armar, nedre delen av benen, händer eller fötter behöver man inte bekymra sig om patienten är gravid, detta därför att stråldosen till fostret i dessa fall är helt försumbar.

Att fosterstråldosen blir försumbar beror på att man inte strålar så nära fostret och att det bara så kallad spridd röntgenstrålning som kan träffa fostret. Denna spridda strålning har dock låg energi och stoppas därför effektivt av kvinnans egna vävnad så den når aldrig fram till fostret.
Även om ett foster inte utsätts för någon röntgenstrålning bör man alltid informera personalen om en eventuell graviditet. Vid vissa röntgen- och MR-undersökningar önskar man ibland förstärka kontrasten i bilden med hjälp av kontrastmedel. I vissa fall behöver kontrastmedelsanvändningen modifieras om patienten är gravid.

En MR-undersökning av nacken/halsen är en bra undersökning som ger mycket diagnostisk information. Man får även information om skelett-skador/förändringar. Alternativt kan en datortomografiundersökning (CT), som är en röntgenundersökning, ge besked om dina besvär.

Om det blir MR eller CT har mindre betydelse. En CT-undersökning av halsen ger en fosterstråldos som är försumbar, och att du är gravid är alltså inget problem.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Dec
16

Se pulsåderbråck med CT utan kontrast


Jag åkte in på akuten med ont i buken. Läkaren bestämde att jag skulle ta ct röntgen på njurarna osv! Inget farligt kunde ses på bilderna! Min fråga är om man kan se åderbråck på den stora pulsådern i buken eller magen? Detta gjordes utan kontrast!

Jodå det går bra att se ett ev. pulsåderbråck på stora kroppspulsådern (aorta-aneurysm) vid en CT-undersökning utan kontrastmedel i blodet.
Våra radiologer kan avgöra både storlek och omfattning av bråcksäcken… om den finns med på bild.
Det man inte kan se utan kontrastmedel är om det finns ett läckage av blod ut mellan kärlväggens olika lager (dissektion) på grund av en förvagning i kärlväggen. Detta läckage kan ev. vid mycket stora bråck då resultera i en ruptur (bristning) av blodkärlsväggen som gör att blod fritt flödar ut i omgivande kroppen. Detta är en livsfarlig händelse som då kräver omedelbara åtgärder i form av en radiologisk intervention (EVAR) eller kirurgisk operation.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
16

Remiss till PET-CT


Just nu behandlas jag med strålning efter livmoderhalscancer som gett en förändring på en äggstock! Nu undrar jag eftersom en Pet- kameraundersökning är så dyr kan patienten då betala den själv -Vill gärna göra en sådan efter min behandling eller redan nu!

Det är inte undersökningen som är dyr utan själva maskinen. Det är en stor investering som fram tills nu oftast placerats på de offentliga större universitets- och regionsjukhusen. Hur det är med väntetider till denna utrustning vet vi inte men cancerfall brukar generellt prioriteras högt.
Det är din behandlande och ansvariga doktor, för din behandling (onkolog), som beslutar om, när och hur det är mest lämpligt för en utvärdering av en pågående behandling.

En PET-CT är just lämplig för att bla. söka misstänkt spridning eller annan utbredning av en malign patologisk process. Om detta är den typen av undersökningsmetod som är aktuell för just dig är något som du ska och bör diskutera med din doktor.

Eftersom denna mycket dyra utrustning endast finns inom den offentliga vården krävs alltid en remiss från din doktor där du då inte själv betalar något för denna undersökning. Du kan således inte på eget bevåg besluta om eller genom att betala för en sådan här undersökning få den gjord. Detta bestämmer din doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
15

Förkalkningar i levern


Jag gjorde en ultraljudsundersökning av levern och läkaren sa att det var utan anmärkning men att man fann en förkalkning på 4 mm och att jag ska få en tid för datormografi, jag är jätteorolig, vad kan detta betyda?? Läkaren förklarade inte närmare, kan denna leverförkalkningen vara livsfarlig?

Små förkalkningar i levern har oftast en helt godartad förklaring. I enstaka fall kan det finnas förkalkningar i tumörer men detta är mycket ovanligt.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Röntgen av ryggen


När görs röntgen av helrygg? Görs det vid misstanke om diskbråck?

Vid röntgen av ryggen, oavsett radiologisk metod, undersöks den del av ryggen där besvär är lokaliserad. Ryggen delas upp i hals-, bröst- och ländrygg. Om besvären sitter nere i ländryggen röntgas då oftast endast denna del. Vid besvär i övergången mellan två ryggavsnitt tar man då båda dessa.
En utredning av ryggbesvär brukar inledas med en konventionell (”vanlig”) röntgen. Diskbråck kan inte diagnostiseras med konventionell röntgen. Radiologen kan med ledning av utseende av bla. utrymmet mellan ryggkotorna misstänkliggöra ett ev. diskbråck. För att se ett diskbråck på bild krävs undersökning med magnetkamera (MR).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Kompression vid urografi


Jag är kallad till röntgen av njurarna,det står i kallelsen att det görs en kompression, gör denna ont? Jag har läst att kompression är på väg att försvinna.

Vid en undersökning av urinvägarna med ”konventionell röntgenmetod” och kontrastmedel används en kompressionsanordning som placeras mot magen. Denna ska då åstadkomma ett tryck över urinledarna som för urin och kontrast från njurarna till urinblåsan. Då man pressar till över urinledarna med denna anordning så stoppar man således upp den kontrast som utsöndrats till njurarna från att ”rinna” ner till urinblåsan via urinledarna. Man får då bättre bilder av njurarna då dessa fylls upp med kontrasten.
Denna kompression kan kännas obehaglig precis då man lägger på trycket. Patienterna brukar dock tycka denna obehagskänslan minskar efter någon minut. Trycket behålles på i ca. 5-8 minuter medan bilder tas.

Idag görs sådan här urinvägsdiagnostik på flertalet röntgenkliniker mestadels med datortomografi (CT) där ingen kompression behövs för att åskådliggöra njurar och urinvägar. Kontrastmedel används dock…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Värme vid MR


Var i dag och gjorde en magnetkameraundersökning av ländrygg och bäcken. En bit in i undersökningen känner jag hur det hettar över magen och ryggen. Hade inga smycken på mig. Är det normalt att känna så?

Det är inte så vanligt men det förekommer att patienter känner värme/hetta vid magnetkameraundersökning. Så länge som det bara gör lite ont är det inget farligt.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett