p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
16

Se pulsåderbråck med CT utan kontrast


Jag åkte in på akuten med ont i buken. Läkaren bestämde att jag skulle ta ct röntgen på njurarna osv! Inget farligt kunde ses på bilderna! Min fråga är om man kan se åderbråck på den stora pulsådern i buken eller magen? Detta gjordes utan kontrast!

Jodå det går bra att se ett ev. pulsåderbråck på stora kroppspulsådern (aorta-aneurysm) vid en CT-undersökning utan kontrastmedel i blodet.
Våra radiologer kan avgöra både storlek och omfattning av bråcksäcken… om den finns med på bild.
Det man inte kan se utan kontrastmedel är om det finns ett läckage av blod ut mellan kärlväggens olika lager (dissektion) på grund av en förvagning i kärlväggen. Detta läckage kan ev. vid mycket stora bråck då resultera i en ruptur (bristning) av blodkärlsväggen som gör att blod fritt flödar ut i omgivande kroppen. Detta är en livsfarlig händelse som då kräver omedelbara åtgärder i form av en radiologisk intervention (EVAR) eller kirurgisk operation.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
16

Remiss till PET-CT


Just nu behandlas jag med strålning efter livmoderhalscancer som gett en förändring på en äggstock! Nu undrar jag eftersom en Pet- kameraundersökning är så dyr kan patienten då betala den själv -Vill gärna göra en sådan efter min behandling eller redan nu!

Det är inte undersökningen som är dyr utan själva maskinen. Det är en stor investering som fram tills nu oftast placerats på de offentliga större universitets- och regionsjukhusen. Hur det är med väntetider till denna utrustning vet vi inte men cancerfall brukar generellt prioriteras högt.
Det är din behandlande och ansvariga doktor, för din behandling (onkolog), som beslutar om, när och hur det är mest lämpligt för en utvärdering av en pågående behandling.

En PET-CT är just lämplig för att bla. söka misstänkt spridning eller annan utbredning av en malign patologisk process. Om detta är den typen av undersökningsmetod som är aktuell för just dig är något som du ska och bör diskutera med din doktor.

Eftersom denna mycket dyra utrustning endast finns inom den offentliga vården krävs alltid en remiss från din doktor där du då inte själv betalar något för denna undersökning. Du kan således inte på eget bevåg besluta om eller genom att betala för en sådan här undersökning få den gjord. Detta bestämmer din doktor.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
15

Förkalkningar i levern


Jag gjorde en ultraljudsundersökning av levern och läkaren sa att det var utan anmärkning men att man fann en förkalkning på 4 mm och att jag ska få en tid för datormografi, jag är jätteorolig, vad kan detta betyda?? Läkaren förklarade inte närmare, kan denna leverförkalkningen vara livsfarlig?

Små förkalkningar i levern har oftast en helt godartad förklaring. I enstaka fall kan det finnas förkalkningar i tumörer men detta är mycket ovanligt.

TLA. överläkare
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Röntgen av ryggen


När görs röntgen av helrygg? Görs det vid misstanke om diskbråck?

Vid röntgen av ryggen, oavsett radiologisk metod, undersöks den del av ryggen där besvär är lokaliserad. Ryggen delas upp i hals-, bröst- och ländrygg. Om besvären sitter nere i ländryggen röntgas då oftast endast denna del. Vid besvär i övergången mellan två ryggavsnitt tar man då båda dessa.
En utredning av ryggbesvär brukar inledas med en konventionell (”vanlig”) röntgen. Diskbråck kan inte diagnostiseras med konventionell röntgen. Radiologen kan med ledning av utseende av bla. utrymmet mellan ryggkotorna misstänkliggöra ett ev. diskbråck. För att se ett diskbråck på bild krävs undersökning med magnetkamera (MR).

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Kompression vid urografi


Jag är kallad till röntgen av njurarna,det står i kallelsen att det görs en kompression, gör denna ont? Jag har läst att kompression är på väg att försvinna.

Vid en undersökning av urinvägarna med ”konventionell röntgenmetod” och kontrastmedel används en kompressionsanordning som placeras mot magen. Denna ska då åstadkomma ett tryck över urinledarna som för urin och kontrast från njurarna till urinblåsan. Då man pressar till över urinledarna med denna anordning så stoppar man således upp den kontrast som utsöndrats till njurarna från att ”rinna” ner till urinblåsan via urinledarna. Man får då bättre bilder av njurarna då dessa fylls upp med kontrasten.
Denna kompression kan kännas obehaglig precis då man lägger på trycket. Patienterna brukar dock tycka denna obehagskänslan minskar efter någon minut. Trycket behålles på i ca. 5-8 minuter medan bilder tas.

Idag görs sådan här urinvägsdiagnostik på flertalet röntgenkliniker mestadels med datortomografi (CT) där ingen kompression behövs för att åskådliggöra njurar och urinvägar. Kontrastmedel används dock…

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
14

Värme vid MR


Var i dag och gjorde en magnetkameraundersökning av ländrygg och bäcken. En bit in i undersökningen känner jag hur det hettar över magen och ryggen. Hade inga smycken på mig. Är det normalt att känna så?

Det är inte så vanligt men det förekommer att patienter känner värme/hetta vid magnetkameraundersökning. Så länge som det bara gör lite ont är det inget farligt.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Dec
14

Arbeta med röntgen innan graviditet


Jag arbetar på angio/pci-lab. Om jag skulle bli gravid, hur farligt är det för mig att jobba kvar på röntgen? Vad kan det bli för skador på fostret? Är det säkrast att sluta den dagen då jag och min sambo kommer att börja försöka skaffa barn?

Du behöver inte tänka på något speciellt angående strålskydd förrän graviditeten är konstaterad. Då stråldoserna är väldigt små finns det helt enkelt inga risker tidigt under graviditeten.
Senare finns det egentligen inget heller som gör att du måste hålla dig borta från arbete på ett angio/hjärtlab. Dock har du har rätt till omplacering då graviditeten är konstaterad om du önskar det. Oavsett om du önskar omplacering eller inte ska du alltid anmäla till arbetsgivaren att du är gravid. Arbetsgivaren är skyldig att se till att fosterstråldosen inte överstiger gränsvärdet 1 millisievert.

Jag fick en liknande fråga som din för ett tag sedan, se gärna mitt svar ”Stråldoser vid arbete med röntgen”.
Du kan också ta kontakt med den/de sjukhusfysiker som finns på ditt sjukhus. Vi är inte bara till för patienterna utan även för personalen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Dec
14

Vårdgarantin och röntgen


Har en skadad häl, (skadad sedan jag var barn).. och har tydligen tränat för hårt på äldre dagar….osv..Väldigt smärtsamt. Har gjort slätröntgen (som visar att det finns något där)
Min distriktsläkare ha sänt en remiss till MR undersökning för att sedan kunna komma vidare till ortoped, men jag får ingen tid…har nu väntat i över 4½ månad…
jag har ringt två gånger och frågat varför det dröjer, och får till svar att det finns de som har det värre. Måste snart sjukskriva mig eftersom jag inte vågar ta mera
värk,cortisonsprutor och annat…Har ett tungt vårdarbete.
Hur gäller vårdgarantin för denna undersökning???

Vårdgarantin gäller inte för röntgenundersökningar….

Du kan dock be din läkare skicka din remiss till ett valfritt annat sjukhus i Sverige. Du kan själv se under vantetider.se hur väntetiderna ser ut för olika röntgenkliniker i Sverige.
Det finns idag flera privata vårgivare med egen magnetkamera som är anslutna till Försäkringskassan som då endast kostar dig den ”normala” vårdtaxan på 200-300:-.
Sök på Internet, ring och fråga.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Dec
02

Röntgen av nacken under graviditet


Jag råkade ut för en bilolycka. När jag kom in till akuten diskuterades det om jag skulle röntga nacken eller inte för att jag är gravid i 18 veckan. Beslutet togs att jag skulle göra det. Jag frågade personalen på röntgen och även läkaren som tog beslutet om röntgen så det verkligen inte skadade barnet. Jag fick bara svävande svar och det verkade inte säkert.
Nu är jag orolig över detta att det kan ha skadat mitt barn. Finns det risk för det?

Du behöver inte vara orolig. Stråldosen till fostret är liten. Det finns ingen risk för missbildning eller missfall till följd av röntgenundersökningen, därtill är stråldosen allt för liten. Den risk som återstår är risken för en framtida cancersjukdom.
Studier kring risker som är förknippade med stråldos till foster vid den typ av undersökning som du har genomgått har dock inte kunnat påvisa någon ökad risk för ditt foster. Detta kan bero på att det inte finns någon ökad risk eller att den är så liten att man inte har kunna se dem.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Nov
28

Vem skriver remiss till MR


Kan en läkare på vårdcentralen skriva remiss till magnetröntgen? Kan man nekas och på vilka grunder?

Jodå en läkare, oavsett specialitet och placering, kan skriva en remiss för en MR-undersökning. Sedan är det våra radiologer som beslutar om detta faktiskt blir av.
Om undersökningen rör skelettet eller leder krävs oftast att en konventionell röntgen är gjord före MR. Detta beslut tas då av våra radiologer. Vi lägger då till till denna konventionella röntgen-undersökning till den remiss för MR din läkare skrivit.
Huruvida behovet av MR sedan fortfarande anses föreligga för att ställa en diagnos godkänner våra radiologer denna MR-undersökning.
Våra radiologer prioriterar även undersökningen (inom vilken tid den ska utföras) efter frågeställning, mm.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett