p>Fråga Röntgendoktorn

Maj
08

Meniskskada i knäet


Jag undrar om man kan göra något åt meniskskador. Har varit på 3-4 vanliga röntgenundersökningar. Men då har man inte hittat något i knäet.
Har även varit hos en ortoped specialist. Då sa han igenom att känna utanpå knäet att det var en liten kantskada på menisken. Så nu undrar jag hur ska jag gå tillväga för att verkligen få det bekräftat på att det är en menisk skada..

MR knä

MR knä

MR! … och därefter ev. behandling genom tex. artroskopi där man kan plocka ut ev. meniskfragment som ligger och ”skräpar” leden.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.