p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
05

Barnhöft och strålning


För tre veckor sedan föddes vår son på American Hospital in Paris och det konstaterades att han på vägen ut bröt nyckelbenet vilket bekräftades av de röntgenbilder som togs (2st).
När vi på 4:e dagen skrevs ut från sjukhuset fick en remiss till att röntga höfterna när han är 1 månad och jag ställer mig lite frågande till det, pgr av strålningen.
Barnläkaren som undersökte honom när han var två veckor sa att han hade fina höfter och att den läkaren som skrev remissen förmodligen gjorde det av säkerhetsskäl då förlossningen var svår. Här i Frankrike har de en förmåga att övervårda och jag ställer mig därför tveksam om vi ska låta röntga hans höfter.
Hur mycket påverkar strålningen när de är 1månad och hur mycket påverkar den strålning som gjordes när han var 2 dagar? Är det för mycket att röntga så mycket när han är så liten? Bör vi kanske avvakta?

Tack vare att små barn är små så är det lätt för röntgenstrålarna att passera igenom barnet. Detta medför att stråldoserna trots allt är tämligen begränsade när man röntgenundersöker barn. Strålkänsligheten är samma antingen man är någon dag gammal eller någon månad gammal. Då man blir äldre avtar strålningskänsligheten. Man menar att små barn är ungefär tre gånger känsligare för strålning jämfört med vuxna.

Som alltid ska man kunna motivera varför man vill göra en röntgenundersökning. Från det du skriver i din fråga verkar det tveksamt om man ska röntgenundersöka höfterna. Detta är dock något som ska bedömas av läkare.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.