p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
05

Strålkänslighet hos befruktat ägg


Jag upptäckte att jag blev gravid för två dagar sen och kom ihåg att jag var och röntgade mina höfter den 27/5 och blev gravid mellan den 23-24 maj och känner oro över att fostret kan ha blivit skadad av detta?

Ett nyligen befruktat ägg är inte speciellt strålningskänsligt. Dock finns det en liten risk att ägget kan skadas. Om det befruktade ägget har skadats kommer det inte att klara av den komplicerade processen att växa fast i livmoderslemhinnan. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av bestrålningen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.