p>Fråga Röntgendoktorn

Dec
02

Värk i höftleden


Har gjort en mr på min höft och det framkom enligt läkaren att jag har en vattenansamling, cysta i höger höftled. Mitt problem är värken dels i höften och dels utsidan av låret och insidan av låret samt ljumsken värken fortsätter ner på undersidan av knät. Vad finns att göra har ej tagit del av röntgen utan endast personlig kontakt med läkaren som tyckte att jag kunde leva med detta vilket är helt omänskligt.

Detta kan våra radiologer endast ge dig generell information om.
Smärtor i höften kan ev. bero på artros eller artrit. Dessa båda sjukdommar destruerar ledbrosk mer eller mindre. Båda leder även till ökad mängd vätska i leden.
Ibland kan man på på MR-bilder även se cystlikande uppklarningar i benet strax under ledbrosket tillsammans med ett skikt av förtätad benstruktur vid dessa tillstånd.

Behandling av detta går, tråkigt nog tror vi, oftast enbart ut på att lindra besvären och hämma den fortsatta nedbrytningen av brosket.
Du kan dock ta ytterligare kontakt med din egen doktor om detta. Man ska kunna ha en dräglig livsföring.
Är det så att man inte är nöjd med sin nuvarande doktor ska man absolut byta doktor och eller på annat sätt få en sk. second opinion (”annans syn på saken”) av ens besvär.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.