p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
21

Tolka MS på MR


Jag undersöktes med MR den 2007 som visade många plack i hjärnan. Sen gjorde jag MR 2008 , 2010 och 2011 en vecka sedan och oförändrat inga plack som tillkommit eller försvunnit eller förändrad i storlek. Samma storlek och kontrast visar inga aktiva plack. Var tre gånger på LP och inga tecken på MS. Neurologen kan inte ställa MS diagnos. Om det är inte ms, kan jag slippa ms tanken? Hur ser uppreppade mr vid en ms sjukdom?

MS kan ha en sjukdomshistoria som kan variera mycket hos olika individer där skov och MR-fynd betyder mycket för diagnosen.
MS är dock en varierande sjukdom där symtom kan uppträda en gång för att sedan aldrig mer göra väsen av sig.
Sedan finns MS som ligger latent under mycket lång tid (10-20 år) utan att ge några igenkännande symtom för att sedan plötsligt ge sig ”till känna”.
Detta oavsett fynd på MR-bilderna eller andra diagnostiska metoder.

Man kan oftast faställa hur en diagnostiserad MS fortskrider beroende på hur lessionerna (plaque) ser ut på MR-bilderna med resp. utan kontrastmedel samt ev. tillkomst av nya. En neurolog bedömmer även efter fastställda skalor hur en MS progredierar (fortskrider). Om symtom och röntgenfynd är okarakteristisk eller oklara på annat sätt kan man ev. utreda differentialdiagnoser för att på så sätt utesluta eller stärka misstanken för MS. Det finns en rad andra sjukdomar som har liknande utseende på MR-bilderna som vid MS.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

3 kommentarer

 1. Rtg Hbg kommenterar:

  Till kommentarerna nedan…

  Det är viktigt att inte enbart gå på de fynd man gör vid MR.
  På MR-bilder av hjärnan kan man se andra snarlika fynd liknande de plack som ses vid MS.
  Dessa fynd kan då utgöras av metastaser, infarkter, encefalomyelit ADEM (inflammatorisk sjukdom), progressiv multifokal leukoencephalitis PML (inflammation), abscesser, kärlsjukdomar och abnormiteter (typ CADASIL, mm.), Borrelia, eller mer ovanligt som tex. neurocysticerkos som är en parasitsjukdom.

  Man kan således inte gå enbart på den bilddiagnostiska undersökningen för att 100% ställa MS som diagnos. Dock kan antalet plack på karakteristiska ställen samt symtom ge en hänvisning till diagnosen.

  K.T. rtgssk
  Röntgen Helsingborg

 2. Susanne kommenterar:

  Jag citerar en text från er: Om symtom och röntgenfynd är okarakteristisk eller oklara på annat sätt kan man ev. utreda differentialdiagnoser för att på så sätt utesluta eller stärka misstanken för MS. Det finns en rad andra sjukdomar som har liknande utseende på MR-bilderna som vid MS.”

  Man har vid en MR på mig hittat flera spridda inflammationer i hjärnan. De kan inte utesluta MS men eftersom inflammationerna är något okarakteristiska har inte ms diagnos ställts. Har gjort LP men man fick inte ut någon vätska och skall därför göras om så småningom. Mina symptom är dock mycket lika MS, både kognitiva och fysiska bortfall med mkt yrsel. Det finns andra sjukdomar som ger liknande inflammationer skriver ni.
  Min fråga är, vilka sjukdomar det kan handla om? Kan det vara MS trots allt eller bara något tillfälligt och övergående i hjärnan?

 3. Niklas kommenterar:

  Vilka andra sjukdomar är det du syftar på i slutet av ditt svar som har liknande utseende som MS på bilderna?

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.