p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
27

Svart i bilden av höftleden


Har en fråga om mina röntgenbilder. Det är MR-bilder. Man kan se ett svart område i den ena höftledskulan. Vad kan det vara?

MR bäcken med protes

MR bäcken

Har du en protes i höften så är det denna som ger svarta (stora) bildstörningar i bilden.
Har du ingen protes i höften så har våra radiologer lite svårare att precisera vad ett enskild mörkt parti i en röntgenbild utgör.

Det kan vara den grop vari ligamentet ((lig. capitis femori) till höftledspannan i bäckenet sitter fäst.

Om det finns en avvikande attenuering i något parti av bilden av ben beror detta troligen endast på skillnad i skelettstrukturen. Denna lägre signalupptag från MR kan även utgöras av kompressionsfraktur efter tex. luxering, benblödning, bennekros, bencysta, skleros, mm. mm.

K.T. rtgssk
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.