p>Fråga Röntgendoktorn

Sep
06

Strålning vid röntgen av höften


Finns det strålningsrisker vid höftröntgen?

All användning av röntgenstrålning innebär risker. Strålningen kan påverka friska celler så att de omvandlas till cancerceller. Denna process är långsam. En strålningsinducerad cancer uppträder vanligen tio till trettio år efter bestrålningen.

Det vanligaste är dock att strålningen inte leder till någon strålningsinducerad cancer. Risken med en röntgenundersökning är oftast inte större än risken med en bilresa på några mil. De allra allra flesta som gör en bilresa råkar inte ut för någon trafikolycka, och de allra allra flesta som är med om en röntgenundersökning kommer inte att påverkas negativt av denna.

Men eftersom det inte är helt riskfritt med röntgen är det inte tillåtet att godtyckligt röntgenundersöka patienter. Man måste kunna motivera denna. Detta innebär att nyttan för patienten, med att göra undersökningen, ska vara större än risken med undersökningen. Har man problem med sin höft, bedömer jag att nyttan med röntgenundersökningen är så stor att denna helt klart väger tyngre än strålningsrisken.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.