p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
01

Stråldos till foster och små barn


Min dotter på 6 månader ska röntga bäcken- och höftleder. Detta på grund av att en av hennes höfter eventuellt inte var riktigt stabil när hon föddes. Jag ringde till röntgen för att fråga om det här med strålning och bebisar, men fick inget direkt svar, mer än att ”det tror vi inte ska vara så farligt”. Det kändes inte som ett tryggt svar i någon bemärkelse.
Man försöker ju till varje pris undvika strålning när barnet ligger i magen, så jag undrar, är det inte lika farligt när barnet är utanför magen? Barnets utveckling är ju i full gång även utanför magen. Jag funderar även kring det här med att röntga i det området där äggstockarna befinner sig. Flickor föds ju med sin uppsättning ägg, medan pojkar producerar spermier först senare i livet. Vet man vad som händer med flickors ägg vid röntgen? Detta kunde de inte svara på när jag ringde till röntgen, vilket känns mycket märkligt, då jag anser det vara en viktig fråga. Det (!) de kunde svara på var att de normalt sett tar två bilder. Hur hög stålningsdos kommer min dotter att utsättas för och som sagt, vet man att fertiliteten och kvaliteten på ägg och äggstockar inte påverkas?

Barn under 18 månader och foster är ungefär lika strålningskänsliga.

Gravid personal som jobbar i miljöer där de kan utsättas för strålning har rätt till omplacering till ”strålningsfria” arbetsuppgifter under sin graviditet. Om den gravida kvinnan väljer att fortsätta jobba i miljöer där strålningen förekommer får detta ske under förutsättning att fosterstråldosen inte överstiger 1 mSv (millisievert). 1 mSv anses ge en så liten riskökning (för en framtida cancersjukdom) att den anses som acceptabel. Kvinnans resor (pga trafikolyckor) till och från jobbet innebär nästan alltid större risker för fostret.

Ungefär 1 mSv varje år är också den stråldos som vi alla (vuxna, barn, foster) får från den naturliga bakgrundsstrålningen. Denna stråldos är liten och inget som vi behöver eller ska oroa oss för. Stråldosen vid undersökning av eventuellt instabila höfter på små barn är väldigt liten, mindre än 0,05 mSv. Denna lilla dos har ingen påverkan på ägg, äggstockar eller fertilitet.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.