p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
27

Röntgen vs. MR vid Bechterews sjukdom


Fråga Min dotter 16 år ska göra röntgen av ländrygg och bäcken pga misst Bechterews.
Hon har tidigare gjort röntgen av halsrygg och röntgen av nedre del av rygg samt CT nedre del av rygg/bäcken pga dykolycka. Läkaren sa att det är svårt att se på röntgen för att diagnostisera den misst sjukdomen och ev måste MR göras.
Jag är lite orolig med tanke på för mycket strålning på en så ung flicka vid hennes fortplantningsorgan. Jag vet att MR är dyrare med risken? Ska jag fråga om MR kan göras?

Svar Av din fråga har jag svårt att förstå varför man väljer att göra en röntgenundersökning om man menar att röntgenundersökningen kanske är otillräcklig för att diagnostisera Bechterews sjukdom. Väljer man att göra en röntgenundersökning ska man kunna motivera denna med att nyttan med undersökningen ska vara större än risken, och nyttan är ju i detta fall tveksam. Jag tycker att läkaren bör rådfråga sina kollegor på röntgenavdelningen om vad de anser bör göras.

Svarat av M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.