p>Fråga Röntgendoktorn

Jan
15

Röntgen veckan innan befruktning


 Genomgick en datortomografi av buken ca en vecka före det tillfälle som nu har gjort mig gravid. Det ägget som nu blivit befruktat har alltså blivit ganska mycket bestrålat. Kan man vara säker på att det inte orsakar några missbildningar. Är osäker på om jag skall göra abort eller ej.

 Det är inget problem att obefruktade ägg bestrålas, och man kan vara helt säker på att bestrålningen inte orsakar missbildning. Risken är väldigt liten att ägget skadas av strålningen. Om ägget trots allt har skadats kommer skadan att medföra att det befruktade ägget misslyckas med att växa fast i livmoderslemhinnan.

 M.O. sjukhusfysiker
Röntgen Helsingborg

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.