p>Fråga Röntgendoktorn

Apr
13

Njurröntgen och graviditet


I veckan var jag och fick min njurar röntgade. Och nu misstänker jag att jag är gravid, hur påverkar strålningen mitt foster?

Under tiden mellan befruktning och tre veckor efter befruktning är det befruktade ägget inte speciellt strålningskänsligt. Befruktade ägg som har någon defekt växer inte fast i livmoderslemhinnan eller utvecklas vidare. Detta gäller även för ägg som på något sätt har strålskadats. Om graviditeten fortgår har det befruktade ägget inte tagit någon skada av strålningen och det finns inte någon ökad risk för fostret.

Om du tror att det hade gått mer än tre veckor från befruktningen till bestrålningen är riskerna fortfarande mycket små, men effekten av strålningen är annorlunda. I så fall får du höra av dig igen.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.