p>Fråga Röntgendoktorn

Feb
08

MR vs. CT av höften


Jag har en fråga angående skillnaden på Magnetröntgen och skiktröntgen?
Vilket ser man mest på? Vad rekomenderas för att se ev knölar och muskler i höfter?
Har en stasande känsla i hela benet..men god cirkulation. Värk i höft som inte vill ge med sig och en trötthetskänsla i hela kroppen.
Vad ser mest? MR eller Skikt?

CT (skiktröntgen) är väldigt snabb och är därför väl lämpad som förstahandsval vid urakuta eller undersökningar där en snabb bildtagning samt diagnos krävs. Likaså ger CT’n mycket bra bilder av skelettet. CT’n tar också bra bilder på blodkärl om man tar bilderna i det ögonblick kontrasten passerar genom de aktuella blodkärlen. Muskler, diverse hinnor och ligament är CT inte så bra på. MR tar längre tid på sig men ger däremot mycket bra bilder av diverse mjukdelar i kroppen. Hit hör muskler, brosk, ligament och senor, hjärnan, hinnor, mm.
Så för att se mjukdelarna i och nedom bäckenregionen är nog MR att föredra. Men detta val har att göra med den frågeställning (misstänkt patologi) din egen doktor ställer via remissen för undersökningen.
Sedan avger ju magnetkameran ingen strålning och ska därför inte kallas för en röntgenapparat.

K. T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.