p>Fråga Röntgendoktorn

Aug
30

Kolonröntgen vs. koloskopi


Vad är skillnad koloskopi eller tjocktarmsröntgen?

Vid en koloskopi förs en kameraförsedd böjlig slang upp via anus för en manuell visuell undersökning av tarmslemhinnan.
Denna metod visar tarmslemhinnan mycket bra samt att man även kan ta prov (biopsi) av misstänkta förändringar samt avlägsna ev. polyper i samband med undersökningen. Nackdelen kan vara att vid en lång och slingrig tarm kan det vara svårt att föra slangen ända till tjocktarmens början (ceacum).

En konventionell tjocktarmsröntgen med Bariumkontrast ger bra överblick av tarmväggens strukturer och förhållanden inom hela tjocktarmen. Dessa bilder är dock svartvita och ger ingen information av mindre diffusa slemhinneförändringar. Polyper, divertiklar och mer utbredd förändrad slemhinnestruktur ses ändå relativt bra med denna metod.
Idag övergår man mer till att, istället för den konventionella tjocktarmröntgen, undersöka tarmarna med datortomografi (CT) då man även tillför kontrastmedel till blodet. Med denna metod blir även övriga bukorgan bra undersökta. Man kan då även avgöra om ev. patologi har spridning till eller involverar andra organ utanför tarmen.
Alla dessa metoder kräver förberedelser inför undersökningen i form av fasta och laxering.

K.T. rtgssk
Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett

2 kommentarer

  1. Jenny kommenterar:

    Gick själv ej så farligt

  2. Eva kommenterar:

    Jag ska in och göra en datortomografi tjocktarm och är så himla nervös inför detta så jag har funderingar att avboka :( finns det något att få som gör att jag kopplar av under undersökningen – för sova får man väl inte göra?

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.