p>Fråga Röntgendoktorn

Jul
08

Gravid och lungröntgen


Är gravid i vecka 5 och ska göra en lunrtg. Är detta skadligt för fostret?

Nej, det är inte farligt för fostret. Vid lungröntgen strålar man så pass långt ifrån fostret att din egen vävnad från lungorna ner till fostret fungerar som en skyddande strålskärm för fostret.

M. O. sjukhusfysiker
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett

Kommentera

Du behöver inte uppge ditt riktiga namn.
Mailadress måste uppges men publiceras inte.

Din kommentar skickas till Röntgenavdelningen Helsingborgs lasarett.
Din kommentar avidentifieras helt innan publicering sker.
Alla meddelande och kommentarer här handlägges konfidentionellt.